Στους Κινέζους το λιμάνι του Πειραιά - Όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Στους Κινέζους το λιμάνι του Πειραιά - Όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
Με τίμημα 22 ευρώ ανά μετοχή έκλεισε η συμφωνία των Κινέζων με το ΤΑΙΠΕΔ για το λιμάνι του Πειραιά.

Όπως αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη για το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί η σημερινή υποβολή σημαντικά βελτιωμένης προσφοράς από την Cosco Group (Hong Kong) Limited για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού.

Η Cosco Group (Hong Kong) Limited, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε σήμερα βελτιωτική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 67% της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ, προσφέροντας τίμημα 22 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 368,5 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67%. Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΠ.

Με την εξέλιξη αυτή επιτυγχάνεται, με απόλυτη επιτυχία, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ.

Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2052.

Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ.

Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η Cosco Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της στην ΟΛΠ από 51% σε 67% (δεύτερο στάδιο).

Το Ελληνικό Δημόσιο θα επωφεληθεί επίσης από πληρωμές μερισμάτων για το ποσοστό 16% μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης καθώς και από τις πληρωμές τόκων για τα αντίστοιχα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί από την Cosco Group (Hong Kong) Limited ως εγγύηση για την απόκτηση του υπολοίπου ποσοστού του ΟΛΠ, καθώς και από τη διανομή μερίσματος για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.

Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και οι Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και η Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως είχαμε γράψει και χθες στο fpress.grοι Κινέζοι είχαν κληθεί από τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ να καταθέσουν, νέα, βελτιωμένη προσφορά, χωρίς ωστόσο να είχε γίνει γνωστό το αρχικό τίμημα που θα προσέφεραν.

Πάντως, από την πρώτη στιγμή οι Κινέζοι υλοποιούν με συνέπεια το βασικό στρατηγικό τους πλάνο, που είναι η ανάδειξη του Πειραιά σε κύρια εμπορευματική πύλη στην Ευρώπη. Άλλωστε –όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία- τα τελευταία χρόνια στα δρομολόγια από την Ασία προς την Ευρώπη υπάρχει μία τάση επιλογής λιμανιών της Μεσογείου έναντι αυτών του Βορρά. Το 1990 το 27% αυτής της κίνησης «περνούσε» από μεσογειακά λιμάνια και δύο δεκαετίες μετά –στοιχεία υπάρχουν μέχρι το το 2011- το ποσοστό αυτό είχε αυξηθεί στο 48%.

Τον περασμένο Ιανουάριο, την ώρα που στην Ελλάδα είχαμε προεκλογική περίοδο, ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ αποκάλυψε από το Βελιγράδι τα σχέδια της χώρας του.

Όπως είπε η εγκατάσταση της Cosco στον Πειραιά αποτελεί το καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του «νότιου άξονα» από την Κίνα προς τις αγορές της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης μέσω της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει αφενός την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά και αφετέρου τον πλήρη εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου από τον Πειραιά μέχρι τη Βουδαπέστη και τη Βιέννη. Μιας διαδρομής που στους κινεζικούς σχεδιασμούς φέρει την κωδική ονομασία «21st Century Maritime Silk Road».

Ήδη ένα από τα πιο προβληματικά κομμάτια του άξονα, αυτό ανάμεσα στο Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη, που αποκαλείται «Hungaro-Serbian High-Speed Railway» και είναι προϋπολογισμού 2,5 δισ. δολ., θα χρηματοδοτηθεί από την κινεζική Export-Import Bank και θα κατασκευαστεί από την –επίσης κινέζικη- China Railway and Construction Corporation.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ