ΟΔΔΗΧ: Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 262,5 εκατ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 262,5 εκατ. ευρώ
Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 11ης Νοεμβρίου 2015, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.

ENTOKAΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

13 εβδομάδων

€ 262.500.000

99,322

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015.