ΟΔΔΗΧ: Το Δημόσιο άντλησε έσοδα 1,3 δισ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Το Δημόσιο άντλησε έσοδα 1,3 δισ. ευρώ
Έσοδα ύψους 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από την έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (ΕΓΔ) για την αναχρηματοδότηση παλαιότερης έκδοσης.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,70% και ο συντελεστής κάλυψης παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,30 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015, στις 12μ.μ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ