Πόση ενίσχυση και από πού μπορούν να πάρουν οι μελισσοκόμοι

Πόση ενίσχυση και από πού μπορούν να πάρουν οι μελισσοκόμοι
Με 1.180.215 ευρώ θα υποστηριχθεί το 2014 το πρόγραμμα για τη λειτουργία των κέντρων μελισσοκομίας, που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων του κλάδου.

Το 50% της εν λόγω δαπάνης προέρχεται από πόρους της Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο 50% βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα κέντρα μελισσοκομίας λειτουργούν στο πλαίσιο των μελισσοκομικών προγραμμάτων, ως μονάδες διοικητικής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας. Συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος «Βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» ή άλλων εθνικών ή ενωσιακών προγραμμάτων, για την επίτευξη του συντονισμού, την παρακολούθηση και την υλοποίησή τους.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, η Ελλάδα με σχεδόν 1,6 εκατομμύρια μελίσσια βρίσκεται στη 2η θέση μετά την Ισπανία ως προς τον απόλυτο αριθμό παραγωγικών μελισσοσμηνών, διατηρώντας περίπου το 11,8% του συνόλου των μελισσιών της Ε.Ε.

«Το Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα της περιόδου 2014 - 2016», σημείωσε, «συνολικού ύψους 17 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να συμβάλλει ιδιαίτερα στη στήριξη της παραγωγής υψηλής ποιότητας μελιού»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ