Περιφέρεια: Έλεγχοι σε 220 κυλικεία σχολείων την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων

Περιφέρεια: Έλεγχοι σε 220 κυλικεία σχολείων την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων

Δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση ως προς την μη διάθεση ασφαλών προϊόντων ενώ εντοπίστηκαν μη επιτρεπόμενα προς πώληση είδη σε 44 κυλικεία

Δύο κυρώσεις και 86 συστάσεις συμμόρφωσης επιβλήθηκαν επί συνόλου 220 υγειονομικών ελέγχων σε κυλικεία, καντίνες και χώρους εστίασης σχολικών συγκροτημάτων που διενήργησαν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής την πρώτη εβδομάδα έναρξης της σχολικής περιόδου.

Οι έλεγχοι από τις Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής συνεχίζονται σε όλες τις μονάδες εκπαίδευσης, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση ως προς την μη διάθεση ασφαλών προϊόντων ενώ εντοπίστηκαν μη επιτρεπόμενα προς πώληση είδη σε 44 κυλικεία.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, επισημαίνει σχετικά: «Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, μεριμνούμε για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας τους κατά την παραμονή τους στα σχολεία. Με υψηλό το αίσθημα του καθήκοντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, θα πραγματοποιούν ελέγχους καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να εντοπίζεται κάθε παράβαση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ