Κτηματολόγιο: Ευρωπαϊκά κονδύλια για την αναβάθμιση υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη

Κτηματολόγιο:  Ευρωπαϊκά κονδύλια για την αναβάθμιση υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη


Απάντηση της Επιτρόπου Μ.Γκάμπριελ στην ευρωβουλευτή Μ.Σπυράκη

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» συγχρηματοδοτεί το Εθνικό Κτηματολόγιο με συνεισφορά της ΕΕ ύψους 83,7 εκατ. ευρώ, τονίζει η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ σε γραπτή ερώτηση της ευρωβουλευτή της ΝΔ-ΕΛΚ, Μαρίας Σπυράκη δείχνοντας το δρόμο για τη χρήση κοινοτικών πόρων για την αντιμετώπιση των υπέρμετρων καθυστερήσεων στον έλεγχο και την έκδοση των πιστοποιητικών μεταγραφής συμβολαίων με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των συναλλαγών.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ έθεσε ενώπιον της Κομισιόν την προβληματική εικόνα λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου Θεσσαλονίκης με κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλες καθυστερήσεις, λόγω της πανδημίας, ζητώντας να πληροφορηθεί πως μπορούν να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για τη συνολική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και την επιτάχυνση του έργου τους. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για «εκσυγχρονισμό των δημόσιων αρχών ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την προσβασιμότητα, και την στόχευση στην εξυπηρέτηση του πολίτη», ρωτώντας να πληροφορηθεί για τις δυνατότητες χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας Ευρώπη» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η Επίτροπος Μαρίγια Γκαμπριέλ, διευκρίνισε ότι η συνεισφορά του προγράμματος «Ορίζων 2020» κατά την περίοδο 2014-2019 για την Ελλάδα ήταν 22,5 εκατ.ευρώ και ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη 8 εκατ. ευρω. Συγχρόνως η Ελλάδα έλαβε 11,7 εκατ.ευρω για ψηφιακές υποδομές μέσω του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», ενώ το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» παρέχει 520 εκατ. ευρώ για να καταστήσει αποτελεσματικότερο το δημόσιο τομέα. Επιπλέον, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» συγχρηματοδοτεί το Εθνικό Κτηματολόγιο με συνεισφορά της ΕΕ ύψους 83,7 εκατ. ευρώ,σημειώνει στην απάντησή της η Επίτροπος .

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι το γεγονός, σύμφωνα με την απάντηση της Επιτρόπου Μ.Γκαμπριέλ ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα συνεχίσει τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα στηρίξει την ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και τη δημιουργία σχετικών ικανοτήτων». Παράλληλα, αναμένεται το 20% του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που ανέρχεται σε 672,5 δις.ευρω να διατεθεί σε επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ σημαντική προς την ίδια κατεύθυνση αναμένεται και η συμβολή της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Εκσυγχρονισμός».

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης της ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη και της απάντησης της Επιτρόπου Μαρίγια Γκαμπριέλ έχουν ως εξής :

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης MariaSpyraki(PPE)
Προβληματική έχει καταστεί η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, όπου οι περιορισμοί που επεβλήθησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 χάριν της δημόσιας υγείας (τηλεργασία προσωπικού, εξυπηρέτηση μόνο κατόπιν ραντεβού με όριο χρόνου και αριθμού εξυπηρετούμενων, περιορισμένη πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα κ.ά.) έχουν επιτείνει την ανάγκη αναμόρφωσης του δημοσίου τομέα και αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας για την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και την επιτάχυνση του έργου τους. Σύμφωνα με επανειλημμένες διαμαρτυρίες δικηγόρων της Θεσσαλονίκης και πολιτών, ο έλεγχος και η έκδοση των πιστοποιητικών μεταγραφής συμβολαίων καθυστερεί υπέρμετρα με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των συναλλαγών.
Δεδομένου ότι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας Ευρώπη» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 χρηματοδοτείται η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας με αντίκτυπο στις δημόσιες υπηρεσίες και στην αποτελεσματικότητά τους και λαμβανομένου υπόψη ότι η Επιτροπή εισηγήθηκε ειδικά τον «εκσυγχρονισμό των δημόσιων αρχών ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την προσβασιμότητα, και την στόχευση στην εξυπηρέτηση του πολίτη», ερωτάται η Επιτροπή:
1.Ποια ήταν η συνεισφορά του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, «Ορίζοντας 2020», προκειμένου να αυξηθεί και να βελτιωθεί η παροχή δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2014-2019;
2.Ποιο είναι το ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027) και πώς μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών;
Η απάντηση της Επιτρόπου Μαρίγια Γκαμπριέλ εξ ονόματος της Επιτροπής:
Κατά την περίοδο 2014-2019, οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα έλαβαν 22,5 εκατ. ευρώ για έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με σκοπό τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες από τη Θεσσαλονίκη έλαβαν 8 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά αποσκοπούν, για παράδειγμα, στη βελτίωση της κινητής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της συνδημιουργίας δημόσιων πολιτικών.
Μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» χορηγήθηκαν 11,7 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων σε Έλληνες δικαιούχους με σκοπό να προωθήσουν τη χρήση και την υλοποίηση βασικών ψηφιακών υποδομών.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» παρέχει 520 εκατ. ευρώ (ποσό αποτελούμενο από ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) για να καταστήσει αποτελεσματικότερο τον δημόσιο τομέα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνεισφέρουν στο πρόγραμμα αυτό με ποσό ύψους 179,4 εκατ. ευρώ (συνεισφορά της Ένωσης) και 123,7 εκατ. ευρώ (συνεισφορά της Ένωσης) αντίστοιχα. Το πρόγραμμα επενδύει σε δράσεις που βελτιώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μείωση του διοικητικού φόρτου, απλούστευση και αναδιοργάνωση των διοικητικών διαδικασιών). Επιπλέον, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» συγχρηματοδοτεί το Εθνικό Κτηματολόγιο με συνεισφορά της ΕΕ ύψους 83,7 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, οι ελληνικές αρχές εκπόνησαν το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», αξιοποιώντας την προβλεπόμενη συνεισφορά του ΕΤΠΑ ύψους 496 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα.
Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα συνεχίσει τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα στηρίξει την ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και τη δημιουργία σχετικών ικανοτήτων.
Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα διαθέσει ποσό ύψους 672,5 δισ. ευρώ για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αποσκοπούν στον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας. Το 20 % του εν λόγω ποσού πρέπει να χορηγηθεί για επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα κράτη μέλη μπορούν να επενδύσουν στην ψηφιοποίηση των δημόσιων διοικήσεων στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Εκσυγχρονισμός».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ