Λιγότεροι Έλληνες στο όριο της φτώχειας το 2023 - Ενισχύθηκε ελαφρώς η ανισότητα στα εισοδήματα

Λιγότεροι Έλληνες στο όριο της φτώχειας το 2023 - Ενισχύθηκε ελαφρώς η ανισότητα στα εισοδήματα

Μεγάλο το χάσμα των ελληνικών νοικοκυριών

Πάνω από ένας στους τέσσερις Έλληνες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παρότι το ποσοστό βαίνει μειούμενο από τα χρόνια της κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τέτοιο κίνδυνο διέτρεχε πέρυσι το 26,1%του πληθυσμού έναντι 26,3% το 2022 και 28,3% το 2021, όταν η μερίδα των ευάλωτων νοικοκυριών είχε εκτιναχθεί λόγω της πανδημίας.

Στο μεταξύ, η κοινωνική ανισότητα βάσει των εισοδημάτων ενισχύθηκε ελαφρώς πέρυσι, με το 25% του φτωχ;oτερου πληθυσμού να κατέχει το 10,4% του συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, ενώ το 25% του πιο πλούσιου πληθυσμού να κατέχει το 45,7% του συνόλου.

Μερίδιο εισοδήματος (%) σε τεταρτημόρια: 2022 ─ 2023

Λιγότεροι Έλληνες στο όριο της φτώχειας – Αύξηση της ανισότητας-1

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε απόλυτους αριθμούς συνολικά 2.658.400 Έλληνες κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Η μικρή μείωση του ποσοστού μεταξύ 2022 και 2023, της τάξης των 0,2 μονάδων, αποδίδεται στη μείωση του αντίστοιχου ποσοστού του πληθυσμού με χαμηλή ένταση εργασίας (στο 8,3% από 9,5%).

Οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών, όσοι μένουν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας και οι γυναίκες. Ειδικότερα, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας 17 ετών και κάτω (28,1%), παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το 2022. Το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας υπολογίζεται σε 9,5% επί του συνόλου του πληθυσμού αυτής της ομάδας ηλικιών, εμφανίζοντας όμως σημαντική μείωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το έτος 2022. Το ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται σε 8,5% και για τις γυναίκες σε 10,6%.

Εξέλιξη εισοδημάτων

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των εισοδημάτων σε αυτό το διάστημα, το 12,6% των νοικοκυριών δήλωσε ότι το εισόδημά του αυξήθηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο, το 9,6% ότι μειώθηκε και το 77,8% ότι παρέμεινε το ίδιο. Το μέσο ισοδύναμο ατομικό εισόδημα ανήλθε στα 11.546 ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 6,6% σε σύγκριση με το 2022, ήτοι μικρότερη από το 2022, όταν ήταν ακόμη εμφανής ο αντίκτυπος της πανδημίας.

Μεταβολή (%) του μέσου ισοδύναμου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος: 2015-2023

Λιγότεροι Έλληνες στο όριο της φτώχειας – Αύξηση της ανισότητας-2

Το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές συμβάσεις, ήτοι συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα) διαμορφώθηκε σε 18,9%, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Στο μεταξύ, το ποσοστό του πληθυσμού σε υλική και κοινωνική στέρηση μειώθηκε ελαφρώς (13,5% από 13,9%) λόγω της μείωσης του ποσοστού του πληθυσμού σε χαμηλή ένταση εργασίας. Πρόκειται για τη μερίδα του πληθυσμού που στερείται τουλάχιστον επτά από έναν κατάλογο 13 αγαθών και υπηρεσιών.

Μεγάλο το χάσμα των ελληνικών νοικοκυριών

Η ψαλίδα μεταξύ πλούσιων και φτωχών νοικοκυριών άνοιξε ελαφρώς με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2022, με αύξηση κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες (σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη χρονική περίοδο 2021). Πλέον ανέρχεται σε 5,28, το οποίο σημαίνει πως το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,28 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ