Αλλάζουν όλα από 1/1/2021 στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων - Τι θα ισχύσει και για ποιους

Νέα κλίμακα υπολογισμού για όσους αποκτήσουν ΙΧ από το νέο έτος - Ευνοϊκότερο το καθεστώς για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Αλλάζουν όλα από 1/1/2021 στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων - Τι θα ισχύσει και για ποιους

Μια ακόμη "σημαδιακή" για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας ημερομηνία, προστίθεται από το νέο έτος. Μετά την 1η Νοεμβρίου του 2010 -ημερομηνία κατά την οποία έπαψε ο υπολογισμός με βάση τον κυβισμό και προστέθηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού με βάση τους ρύπους- έρχεται η 1η Ιανουαρίου του 2021. Όσοι αποκτήσουν όχημα από το νέο έτος θα υπολογίζουν τα τέλη κυκλοφορίας με την νέα κλίμακα. Αυτή είναι ευνοϊκότερη σε σχέση με αυτή που ίσχυε μέχρι τώρα. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει διότι από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιείται το νέο μοντέλο υπολογισμού των ρύπων που εμφανίζει τα οχήματα να εκπέμπουν περισσότερους ρύπους. 

Με ευρωπαϊκή οδηγία, έχει θεσπιστεί καινούργιο μοντέλο υπολογισμού των ρύπων το οποίο είναι πιο «αυστηρό». Δηλαδή το ίδιο όχημα εμφανίζεται να εκπέμπει περισσότερους ρύπους. Προκειμένου να αποφευχθούν οι επιβαρύνσεις σε όσους θα αποκτήσουν καινούργιο όχημα, θεσπίζεται η νέα κλίμακα υπολογισμού η οποία είναι σαφώς ευνοϊκότερη σε σχέση με αυτή που εφαρμοζόταν από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά (δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια). Η νέα κλίμακα είναι η εξής:

  • Από 0 έως 122 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετροδεν επιβάλλεται τέλος κυκλοφορίας
  • Από 123 έως 139 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, το τέλος είναι 0,64 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 140 έως 166 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, το τέλος είναι 0,7 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 167 έως 208 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, το τέλος είναι 0,85 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 209 έως 224 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, το τέλος είναι 1,87 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 225 έως 240 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, το τέλος είναι 2,2 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 241 έως 260 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, το τέλος είναι 2,5 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 261 έως 280 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, το τέλος είναι 2,7 ευρώ ανά γραμμάριο.
  • Από 281 γραμμάρια και πάνω, το τέλος είναι 2,85 ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Η καινούργια αυτή κλίμακα θα ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά με βάση τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure), όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω»

Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, για τις δίκυκλες, τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης καθώς και για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία για ολόκληρο το έτος. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, περιορίζονται κατά 50% εφόσον τα οχήματα αυτά: Πρώτον, δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο. Δεύτερον, τέθηκαν σε κυκλοφορία κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο Και τρίτο τέθηκαν σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ