Έχεις ΙΧ; Δες τι άλλαξε από χθες στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σου

Έχεις ΙΧ; Δες τι άλλαξε από χθες στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σου
Πονοκέφαλο στους ιδιοκτήτες ΙΧ φέρνει το νέο φορολογικό καθεστώς για τα ασφάλιστρα γενικών κλάδων, που δημοσιεύτηκε ήδη από χθες, Πέμπτη 16/07/15.

Σύμφωνα με τον νόμο 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.):

α) Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α’ 210) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αντικείμενο του φόρου, που επιβάλλεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είναι τα απαιτητά ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.

Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε:

α. 20% επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός,

β. 4% επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής,

γ. 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων».

β) Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 και κάθε διάταξη που αφορά σε απαλλαγές από τον φόρο κύκλου εργασιών, που επιβαλλόταν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του α.ν. 1524/1950 (Α’ 246), ο οποίος κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 1620/1951 (Α’2).

Σημειώνεται ότι διατηρείται η απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρων για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής εφόσον τα συναπτόμενα συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.

Όπως εκτιμούν οι παράγοντες της αγοράς, σε όσα συμβόλαια έχουν εκδώσει οι εταιρίες, μάλλον θα απορροφήσουν τον αυξημένο φόρο, εκτός απο όσα συμβόλαια πηγαίνουν στους ασφαλισμένους, μέσω ασφαλιστών και υπάρχει το περιθώριο να αποσύρουν τα παλαιότερα και να εκδώσουν νέα.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος της πρόσθετης πράξης μπορεί να είναι περισσότερο από το όφελος της είσπραξης του επιπλέοντος φόρου.

Σε ποιους κλάδους αυξάνεται ο φόρος

1. Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης ο φόρος από 10% πάει στο 15%

2. Κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου, όλοι οι κίνδυνοι, εξαιρούμενης της πυρκαγιάς από 10% αυξάνεται στο 15%, η κάλυψη πυρκαγιάς παραμένει στο 20% και η αστική ευθύνη αυξάνει από το 10% στο 15%

3. Κλάδος Πυρκαγιά, ο φόρος παραμένει στο 20%

4. Κλάδος Υγείας, ο φόρος από 10% αυξάνεται στο 15%

5. Κλάδος Ατυχημάτων ο φόρος από 10% αυξάνεται στο 15%

6. Κλάδος Πλοίων / Αεροσκαφών, ο φόρος αυξάνεται στο 15% ενώ μέχρι τώρα ήταν 0%

7. Κλάδος Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων ο φόρος αυξάνεται στο 15% από 10% που ήταν για μεταφορές στην Ελλάδα και 0% που ήταν για μεταφορές στο εξωτερικό.

8. Λοιποί Κλάδοι ο φόρος αυξάνεται από 10% στο 15%

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ

ΠΗΓΗ:nextdeal.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ