Ανάκληση αυτοκινήτων JEEP Grand Cherokee

Ανάκληση αυτοκινήτων JEEP Grand Cherokee
H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων

JEEP στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί ανάκληση αυτοκινήτων JEEP Grand Cherokee (τύπων WJ/WG ετών κατασκευής 2002-2003).
Η ανάκληση αφορά 265 οχήματα, με αριθμούς πλαισίου:
1J8G#$8%^&Y??????, όπου
# : 2 ή W
$ : E ή B
% : N ή J ή S ή A
^ : 0 έως 9 ή Χ
& : 2 ή 3 ή 4
?????? : αύξων αριθμός παραγωγής,
σε ορισμένα εκ των οποίων είναι δυνατό να υπάρξει αναίτια ενεργοποίηση των συστημάτων παθητικής προστασίας.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων ενημερώθηκαν εγγράφως με προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ για να γίνει έλεγχος και πιθανή αντικατάσταση μίας καλωδίωσης των συστημάτων παθητικής προστασίας, χωρίς δική τους οικονομική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ στο τηλέφωνο 210 6700896.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ