Ανάπτυξη της Interamerican στην περιφέρεια, με νέο γραφείο πωλήσεων στη Δράμα

Ανάπτυξη της Interamerican στην περιφέρεια, με νέο γραφείο πωλήσεων στη Δράμα

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των αρχών και φορέων της τοπικής κοινωνίας, φίλοι και πελάτες, καθώς και διοικητικά στελέχη της εταιρίας.

Έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξή της στην περιφέρεια δίνει η Interamerican. Ειδικότερα η εταιρία, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης του εταιρικού δικτύου πωλήσεων, ξεκίνησε τη λειτουργία γραφείου στη Δράμα.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, η επιλογή της Δράμας, όπως και όλων των αστικών κέντρων της περιφέρειας όπου η εταιρία ανατοποθετείται, έγινε με κριτήρια αξιολόγησης των ασφαλιστικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την αγορά στην ευρύτερη περιοχή.
Προτεραιότητα του τοπικού ενδιαφέροντος της Interamerican αποτελεί ο τομέας ασφάλισης της υγείας, τον οποίο η εταιρεία έχει συνδέσει με το σχέδιο "Genesis", που υλοποιεί για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων Agency και στηρίζεται, παράλληλα, στην εισαγωγή «νέου αίματος» συνεργατών στο δίκτυο.
Το γραφείο πωλήσεων Δράμας αναφέρεται στο διοικητικό γραφείο πωλήσεων Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση των εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των αρχών και φορέων της τοπικής κοινωνίας, φίλοι και πελάτες, καθώς και διοικητικά στελέχη της εταιρίας.