Αυξάνονται οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ αλλά μειώνεται ο μέσος μισθός τους

Αυξάνονται οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ αλλά μειώνεται ο μέσος μισθός τους
Αυξήθηκαν οι ασφαλισμένοι τον περασμένο Ιούνιο στο ΙΚΑ, αν και αυτή δεν συμπαρέσυρε τους μισθούς. Συγκεκριμένα αυξήθηκαν οι ασφαλισμένοι κατά 5,6% μεταξύ Ιουνίου 2014 -Ιουνίου 2015, αλλά έπεσε το μέσο ημερομίσθιο κατά 2,9% στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Πιο αναλυτικά, μεταξύ του διαστήματος Ιουνίου 2014 – Ιουνίου 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία απασχόλησης του ΙΚΑ :

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6,04%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 13,39% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,65%.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 4,58%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 13,75%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 3,53%. Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 22,87% σε 23,24%, και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 56,33% σε 55,74%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,65% σε 46,71%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,01%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,85% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 2,99%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,05%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,90%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,98% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,72%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2,35%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,70%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ