ΙΚΑ: Μέσω ίντερνετ η απογραφή των προστατευομένων μελών

ΙΚΑ: Μέσω ίντερνετ η απογραφή των προστατευομένων μελών
Μια νέα υπηρεσία μέσω της οποίας θα μπορούν να απογράφονται τα προστατευόμενα μέλη των άμεσων ασφαλισμένων του ΙΚΑ θέτει σε ισχύ το ασφαλιστικό ταμείο.

Συγκεκριμένα, το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θέτει στη διάθεση όλων των άμεσα ασφαλισμένων του (εργαζόμενων και συνταξιούχων), που είναι δικαιούχοι ασφαλιστικής ικανότητας για το τρέχον ασφαλιστικό έτος (1 Μαρτίου 2015-29 Φεβρουαρίου 2016), νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα απογραφής (απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου / Α.Μ.Α.) των προστατευομένων μελών τους (σύζυγος και τέκνα ηλικίας μέχρι και 24 ετών), που είναι καταχωρημένα στα οικογενειακά τους βιβλιάρια υγείας, με παράλληλη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας), χωρίς προσέλευσή τους στα Υποκαταστήματα.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΕΔΩ

Με την υπηρεσία αυτή, η οποία αντλεί και διασταυρώνει πληροφορίες, μέσω διαλειτουργικότητας, από τα ηλεκτρονικά αρχεία Δημοσίων υπηρεσιών και φορέων (Υπουργείο Οικονομικών, Εθνικό Δημοτολόγιο, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Ελληνική Αστυνομία, Ηλεκτρονική Γραμματεία Φοιτητών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.), η απογραφή των προστατευομένων μελών και η απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας ολοκληρώνονται, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες.

Η αποδιδόμενη ασφαλιστική ικανότητα αναγγέλλεται σε πραγματικό χρόνο στο «Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης», ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες να είναι άμεσα διαθέσιμες στους Παρόχους Υγείας (συμβεβλημένα νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.λ.π.), για να εξυπηρετούν τα εν λόγω πρόσωπα.

Δυνατότητα χρήσης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχουν οι άμεσα ασφαλισμένοι μας οι οποίοι:

α) διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα για τη περίοδο 1 Μαρτίου 2015-29 Φεβρουαρίου 2016.

β) διαθέτουν οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, στο οποίο είναι ήδη καταχωρημένοι ο/η σύζυγος και τα τέκνα τους (ηλικίας μέχρι και 24 ετών), που επιθυμούν να απογράψουν και να τους αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα. Για τις λοιπές περιπτώσεις προστατευόμενων μελών (γονείς, τέκνα άνω των 24 ετών κ.λ.π.) πρέπει να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα.

γ) είναι πιστοποιημένοι ή θα πιστοποιηθούν ως χρήστες στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους / Πιστοποίηση Ασφαλισμένου).

Επισημαίνεται ότι:

• Στην παρούσα φάση η ηλεκτρονική υπηρεσία εξυπηρετεί άμεσα ασφαλισμένους, που κατά το οικονομικό έτος 2014 υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 από κοινού με την/τον σύζυγό τους.

• Η απογραφή και η απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη καταχωρημένα στο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σύζυγο και τέκνα γίνεται μόνο στα Υποκαταστήματά μας, διότι πρέπει να ενημερωθεί το βιβλιάριο υγείας (η διαδικασία διεκπεραιώνεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα).

• Πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας μπορεί να γίνει, χωρίς προσέλευση του άμεσα ασφαλισμένου στις υπηρεσίες μας, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (username και password) που διαθέτει ως χρήστης των υπηρεσιών του ΤΑΧΙSΝΕΤ. Με τους ίδιους κωδικούς μπορεί να πιστοποιηθεί και η σύζυγός του, εάν δεν διαθέτει δικούς της κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΤΑΧΙSΝΕΤ.

• Τυχόν ασυμφωνία (μη ταυτοποίηση) των ατομικών στοιχείων των προστατευομένων μελών, μεταξύ των αρχείων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Α.Μ.Κ.Α.), του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Δ.Ε./Μητρώο TAXIS) και της Ελληνικής Αστυνομίας (ταυτότητες/διαβατήρια) δεν επιτρέπει την ηλεκτρονική απογραφή και απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας. Στις περιπτώσεις αυτές εμφανίζεται αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των εν λόγω φορέων για αποκατάσταση του προβλήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ