Ολες οι εκπτώσεις του φετινού ΕΝΦΙΑ -Ποιοι και "πόσοι" θα χαρούν με το σημερινό ειδοποιητήριο

Πέντε ευνοϊκές διατάξεις στον αναθεωρημένο νόμο του φόρου κατοχής ακινήτων

Ολες οι εκπτώσεις του φετινού ΕΝΦΙΑ -Ποιοι και "πόσοι" θα χαρούν με το σημερινό ειδοποιητήριο

Από σήμερα το βράδυ, θα ξεκινήσει η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του ΕΝΦΙΑ για περισσότερους από επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων ενώ η διαδικασία αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί –τουλάχιστον με βάση τον προγραμματισμό- μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε λίγες ώρες αναμένεται να «κλειδώσει» το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της εφορίας για να ξεκινήσει η πολύωρη διαδικασία «ανεβάσματος» των ειδοποιητηρίων του ΕΝΦΙΑ.

Μια διαδικασία που γίνεται ουσιαστικά ανά Δ.Ο.Υ κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστούν κάποιες ώρες για να «ανέβουν» τα ειδοποιητήρια για το σύνολο των ιδιοκτητών οι οποίοι ανέρχονται αισίως στα 7,3 εκατομμύρια άτομα. Βέβαια, σε αυτό τον πληθυσμό, δεν έχουν όλοι την ίδια τύχη. Υπάρχουν αυτοί που δεν… πονοκεφαλιάζουν ιδιαίτερα με τον φόρο κατοχής ακινήτων καθώς καλούνται να πληρώσουν ποσά που δεν ξεπερνούν τα 50 ευρώ και αυτά σε… δόσεις. Υπάρχουν αυτοί που δικαιούνται διπλή έκπτωση, υπάρχουν και οι «εκατομμυριούχοι» -περίπου 15.000 σε όλη την επικράτεια- οι οποίοι χρειάζεται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Πέντε είναι οι κατηγορίες εκπτώσεων ή απαλλαγών που μπορούν μια φέτος να εκμεταλλευτούν οι φορολογούμενοι:

 • Προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑγια φορολογούμενους που οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους έχουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150 τ.μ. Η ίδια πλήρης απαλλαγή ισχύει με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους φορολογούμενους που έχουν τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.
 • Προβλέπεται έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑσε φορολογούμενους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150 τ.μ. εφόσον η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 200.000 ευρώ για τον έγγαμο τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
 • Σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους ευρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των χιλίων διακοσίων (1.200) κατοίκων, βάσει των ως άνω δηλώσεων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί των ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται στα νησιά αυτά. Τα νησιά αυτά είναι:

- Φούρνοι, Άγιος Μηνάς και Θύμαινα της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας,

- Άγιος Ευστράτιος της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου,

- Σαμιοπούλα της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου,

- Οινούσσες, Ψαρά και Αντίψαρα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου,

- Αγαθονήσι, Καλόλιμνος, Πλάτη, Τέλενδος, Ψέριμος, Λειψοί, Φαρμακονήσι, Αρκοί και Μαράθι ή Μάραθος της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου,

- Σαρία και Κάσος της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου,

- Μεγίστη (Καστελόριζο), Τήλος και Χάλκη της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου,

- Γυαλί και Νίσυρος της Περιφερειακής Ενότητας Κω,

- Γαύδος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και

- Ερεικούσσα, Μαθράκι και Οθωνοί της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν κύρια κατοικία στις περιοχές αυτές, και καλύπτει τη συνολική περιουσία που διαθέτουν στις εν λόγω περιοχές.

Εξαιρείται η περιουσία των προσώπων αυτών σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

 • Ειδικά για τα έτη 2018, 2019 και 2020 απαλλάσσονται τα ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που θα έχουν εκδοθεί έως τις 31.12.2020, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έτη 2018, 2019 και 2020 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούμενου εδαφίου.
 • Ειδικά για τα έτη 2019 και 2020, χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ως εξής:
  α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
  β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),
  γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),
  δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και
  ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
  Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Από το σύνολο των 7,3 εκατομμυρίων ιδιοκτητών, τα 4,9 εκατομμύρια έχουν ατομική περιουσία κάτω από 60.000 ευρώ και ως εκ τούτου θα δουν και φέτος έκπτωση 30% στο τελικό ύψος του λογαριασμού τους. Περίπου 345.000 ιδιοκτήτες έχουν ατομική περιουσία από 60 έως 80.000 ευρώ άρα το ποσοστό της έκπτωσής τους θα είναι 27%. Πλησιάζουν τους 300.000 οι ιδιοκτήτες με περιουσία από 80.000 έως 100.000 ευρώ κάτι που σημαίνει ότι αυτοί δικαιούνται έκπτωση 25%. Η ελληνική μεσαία τάξη –περιλαμβάνει την ακίνητη περιουσία από τα 100.000 έως και το ένα εκατ. ευρώ- αριθμεί περίπου 1,75 εκατομμύρια μέλη. Αυτοί, πληρώνουν πάνω από το 60% του συνολικού ΕΝΦΙΑ δηλαδή πάνω από 1,2 δις. ευρώ συγκριτικά με τα περίπου 2,1 δις. ευρώ που θα είναι και ο φετινός λογαριασμός. Στη μεσαία τάξη, γίνεται έκπτωση –επί του τελικού λογαριασμού μαζί με τον συμπληρωματικό φόρο- της τάξεως του 20% η οποία θα ισχύσει και φέτος κανονικά.

Οι αλλαγές στις τιμές ζώνης

Επίπτωση στον φετινό ΕΝΦΙΑ θα έχει και η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις αντικειμενικές αξίες 16 περιοχών. Οι μεταβολές και οι επιπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ιδού ο σχετικός κατάλογος:

ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΙΝ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΤΩΡΑ

ΕΝΦΙΑ 2019

ΕΝΦΙΑ 2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΨΥΧΙΚΟΥ

ΨΥΧΙΚΟΥ

A

4.200

3950

11,1

9,5

-14%

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΨΥΧΙΚΟΥ

ΨΥΧΙΚΟΥ

Β

3.750

3100

9,5

9,2

-3%

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΨΥΧΙΚΟΥ

ΨΥΧΙΚΟΥ

ΣΤ

3.250

2800

9,2

7,6

-17%

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

A

4.150

3750

11,1

9,5

-14%

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Β

4.700

4700

11,3

11,3

0%

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Γ

3.550

3300

9,5

9,2

-3%

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Δ

3.200

3350

9,2

9,2

0%

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ

ΕΚΑΛΗΣ

Ε

1.900

2000

4,5

4,5

0%

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1ο ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕ

3.050

3250

9,2

9,2

0%

ΔΕΛΦΩΝ

ΛΙΛΑΙΑΣ

ΛΙΛΑΙΑΣ

A

900

1000

2,9

2,9

0%

ΤΗΝΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΑΕΤΟΦΩΛΙΑΣ

A

1.050

900

3,7

2,9

-22%

ΤΗΝΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΚΑΡΚΑΔΟΣ

A

1.050

800

3,7

2,9

-22%

ΤΗΝΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

A

1.100

850

3,7

2,9

-22%

ΤΗΝΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΣΜΑ

B

1.050

950

3,7

2,9

-22%

ΤΗΝΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ

A

1.100

1100

3,7

3,7

0%

ΤΗΝΟΥ

ΤΗΝΟΥ

ΤΗΝΟΥ

ΣΤ

1.250

950

3,7

2,9

-22%

Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου στην Τήνο (ζώνη ΣΤ) θα έχει μείωση 0,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στον ΕΝΦΙΑ δηλαδή θα κερδίσει 80 ευρώ σε σχέση με πέρυσι για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών. Επίσης, επειδή θα μειωθεί η φορολογητέα αξία του ακινήτου του, είναι πιθανό να γλιτώσει χρήματα και από τον συμπληρωματικό φόρο ο οποίος επιβάλλεται σε όσους έχουν αθροιστική περιουσία άνω των 250.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ