ΕΓΔΙΧ: Τελευταία ευκαιρία αξιοποίησης του πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας

ΕΓΔΙΧ: Τελευταία ευκαιρία αξιοποίησης του πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας

Από την 1η Ιουλίου οπότε ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοικίας και μέχρι 13/12/2019, έχουν μπει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 55.545 χρήστες

Με την τετράμηνη (έως 30 Απριλίου 2020) παράταση του πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας παρέχεται η ευκαιρία αφενός σε περισσότερους οφειλέτες να προστατέψουν την 1η κατοικία τους και αφετέρου σε όσους έχουν ήδη εισέλθει στην πλατφόρμα και δεν έχουν υποβάλλει την αίτησή τους, να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ετοιμασίας αίτησης μέχρι την τελική προθεσμία, επισημαίνει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την τελευταία παράταση και ευκαιρία αξιοποίησης του πλαισίου προστασίας.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄‪4647/16-12-2019‬ Κεφάλαιο ΙΒ', 'Αρθρο 59).

«Με τις πρόσφατες βελτιώσεις του νόμου για την προστασία της 1ης κατοικίας που τέθηκαν σε ισχύ από 18 Νοεμβρίου 2019, τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την κατάργηση προσκόμισης δικαιολογητικών και την τετράμηνη παράταση για την υποβολή αιτήσεων, το υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό και εύχρηστο πλαίσιο για τους πολίτες προκειμένου να προστατέψουν την 1η κατοικία τους και παράλληλα να ρυθμίσουν τα σχετικά δάνειά τους», αναφέρει η ΕΓΔΙΧ.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση των δανείων με υποθήκη στην 1η κατοικία περιλαμβάνει διαγραφή οφειλής (στο ποσό που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας του σπιτιού), μακροχρόνια αποπληρωμή έως 25 έτη, χαμηλό επιτόκιο 2%, καθώς και Κρατική επιδότηση (20-50%) των μηνιαίων δόσεων.

Οι αιτήσεις για την προστασία της 1ης Κατοικίας υποβάλλονται στην διεύθυνση: http://www.keyd.gov.gr/a-katoikia/

Από την 1η Ιουλίου οπότε ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοικίας και μέχρι 13/12/2019, έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 55.545 χρήστες.

Επίσης:

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 37.018 χρήστες.

- Έχουν υποβληθεί 1.120 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

- Έχουν δοθεί 274 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

- Έχουν ήδη αποδεχθεί 64 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

- Έχει εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 31 πολίτες.

Η Γραμματεία σημειώνει ότι οι οφειλέτες μπορούν να απευθύνονται σε εξειδικευμένους δικηγόρους, με σκοπό την υποστήριξή τους στις διαδικασίες της πλατφόρμας, το κόστος των οποίων χρηματοδοτείται από τις τράπεζες. Επίσης οι πολίτες μπορούν να λάβουν συμβουλές και υποστήριξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους καθώς και για τις δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών τους, στα 43 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που λειτουργούν πανελλαδικά (τηλέφωνο για ραντεβού 213.212.57.30).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ