Πρώτη Κατοικία: Από 1η Ιουλίου έχουν «περάσει» 7 προτάσεις ρύθμισης

Πρώτη Κατοικία: Από 1η Ιουλίου έχουν «περάσει» 7 προτάσεις ρύθμισης

Πάνω από 26.000 αιτήσεις για την προστασία α' κατοικίας

Eνδεικτικά είναι τα στοιχεία για την προστασία της πρώτης κατοικίας μετά το πέρας της 15ης εβδομάδας λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Μέχρι τώρα από την 1η Ιουλίου 2019 έχουν μπει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 38.876 χρήστες με 7 να έχουν αποδεχθεί προτάσεις ρύθμισης

Αναλυτικότερα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 26.197 χρήστες. Έχουν υποβληθεί 140 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες. Έχουν δοθεί 17 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες. Έχουν ήδη αποδεχθεί 7 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.