Δείτε πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσετε για το σπίτι σας - Αναλυτικοί πίνακες

Το fpress.gr υπολογίζει τις ελαφρύνσεις και τις επιβαρύνσεις ανά τετραγωνικό μέτρο σε εκατοντάδες περιοχές ανά την Αττική και την Θεσσαλονίκη

Δείτε πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσετε για το σπίτι σας - Αναλυτικοί πίνακες

Από τη στιγμή που αποφασίστηκε οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων να ισχύσουν από τις αρχές του νέου έτους, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πόσο ακριβώς ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε. Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν; Θα υπάρξει ελάφρυνση ή επιβάρυνση για το σπίτι μας; Το fpress.gr παρουσιάζει αναλυτικό πίνακα υπολογίζοντας τον κύριο φόρο ανά τετραγωνικό μέτρο σε εκατοντάδες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να υπολογίσετε την ελάφρυνση ή την επιβάρυνση είναι να πολλαπλασιάσετε τη διαφορά που φαίνεται στον ΕΝΦΙΑ με την επιφάνεια του ακινήτου σας. 

Προφανώς, το τελικό εκκαθαριστικό θα προκύψει με βάση τη συνολική εικόνα της ακίνητης περιουσίας του καθενός ενώ παίζει ρόλο και η συνολική αξία της περιουσίας βάσει της οποίας επηρεάζεται ο συμπληρωματικός φόρος. Ωστόσο, ο παρακάτω πίνακας δημιουργεί μια πολύ καλή πρώτη εικόνα. Να σημειωθεί ότι λαμβάνονται υπόψη και οι νέες τιμές ζώνης (οι οποίες αναφέρονται) αλλά και οι αλλαγές που έγιναν στα κλιμάκια του ΕΝΦΙΑ.

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΖώνηΣημερινή τιμήΝέα τιμήΜεταβολήΠαλαιός ΕΝΦΙΑ (για 80 τμ)Νέος ΕΝΦΙΑ (για 80 τμ)Μεταβολή
Α950 €1.000 €50,002,92,90
Β900 €950 €50,002,92,90
Γ850 €900 €50,002,92,90
Δ900 €950 €50,002,92,90
Ε700 €800 €100,002,82,90,1
ΣΤ700 €800 €100,002,82,90,1
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ζώνη
Α1.700 €1.800 €100,004,54,50
Β1.300 €1.400 €100,003,73,70
Γ1.200 €1.450 €250,003,73,70
Δ1.250 €1.500 €250,003,73,70
Ε1.250 €1.400 €150,003,73,70
ΣΤ1.200 €1.250 €50,003,73,70
Ζ1.250 €1.400 €150,003,73,70
Η1.250 €1.400 €150,003,73,70
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ζώνη
Α1.250 €1.300 €50,003,73,70
Β1.200 €1.300 €100,003,73,70
Γ1.100 €1.200 €100,003,73,70
Δ1.100 €1.250 €150,003,73,70
Ε1.050 €1.200 €150,003,73,70
ΣΤ1.050 €1.150 €100,003,73,70
Ζ950 €1.100 €150,002,93,70,8
Η950 €1.100 €150,002,93,70,8
Ο950 €1.050 €100,002,92,90
I950 €1.050 €100,002,92,90
ΙΑ900 €1.000 €100,002,92,90
IB900 €1.000 €100,002,92,90
ΙΓ900 €1.100 €200,002,93,70,8
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Ζώνη
Α950 €1.000 €50,002,92,90
Β900 €950 €50,002,92,90
Γ900 €950 €50,002,92,90
Δ900 €950 €50,002,92,90
Ε900 €950 €50,002,92,90
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ο
Ζώνη
Α7.000 €8.450 €1.450,0013130
Β5.800 €6.400 €600,0013130
Γ4.750 €4.550 €-200,0011,311,30
Δ3.800 €4.050 €250,009,511,11,6
Ε3.000 €3.050 €50,007,69,21,6
ΣΤ2.750 €2.850 €100,007,67,60
Ζ2.800 €2.950 €150,007,67,60
Η2.350 €2.650 €300,0067,61,6
Η12.250 €2.250 €0,00660
Θ2.250 €2.450 €200,00660
I2.250 €2.400 €150,00660
ΙΑ2.900 €2.950 €50,007,67,60
ΙΑ12.150 €2.450 €300,00660
ΙΑ22.100 €2.200 €100,00660
IB2.000 €2.250 €250,004,561,5
ΙΓ1.600 €1.600 €0,004,54,50
ΙΓ11.950 €1.950 €0,004,54,50
ΙΔ2.500 €3.350 €850,0069,23,2
ΙΕ1.950 €2.150 €200,004,561,5
ΙΣΤ1.700 €1.800 €100,004,54,50
ΙΖ1.700 €1.800 €100,004,54,50
ΙΗ2.800 €2.900 €100,007,67,60
ΙΘ1.650 €1.800 €150,004,54,50
ΙΘ11.850 €2.100 €250,004,561,5
Κ1.750 €1.750 €0,004,54,50
ΚΑ1.700 €1.900 €200,004,54,50
KB1.350 €1.550 €200,003,74,50,8
ΚΓ1.850 €2.150 €300,004,561,5
ΚΔ1.400 €1.550 €150,003,74,50,8
ΚΕ1.750 €3.050 €1.300,004,59,24,7
ΚΕ12.750 €3.300 €550,007,69,21,6
ΚΣΤ1.650 €1.850 €200,004,54,50
Κ21.350 €1.300 €-50,003,73,70
ΚΗ1.300 €1.350 €50,003,73,70
ΚΘ1.450 €1.400 €-50,003,73,70
Λ1.650 €2.200 €550,004,561,5
Λ11.550 €1.650 €100,004,54,50
Λ21.250 €1.700 €450,003,74,50,8
ΛΑ1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΛΒ1.200 €1.200 €0,003,73,70
ΛΓ1.250 €1.150 €-100,003,73,70
ΛΔ1.200 €1.000 €-200,003,72,9-0,8
ΛΕ1.450 €1.750 €300,003,74,50,8
ΛΣΤ1.150 €1.000 €-150,003,72,9-0,8
ΛΖ1.200 €1.650 €450,003,74,50,8
ΛΗ1.250 €1.500 €250,003,73,70
ΛΗ1950 €950 €0,002,92,90
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ο
Ζώνη
Α8.500 €9.000 €500,0013130
Β5.800 €6.050 €250,0013130
Δ2.400 €2.400 €0,00660
ΣΤ2.000 €2.050 €50,004,561,5
Ζ1.700 €1.700 €0,004,54,50
Η1.700 €1.700 €0,004,54,50
Θ1.600 €1.800 €200,004,54,50
I1.600 €1.600 €0,004,54,50
ΙΑ1.450 €1.450 €0,003,73,70
IB1.450 €1.300 €-150,003,73,70
ΙΓ1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΔ1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΕ1.250 €1.400 €150,003,73,70
ΙΣΤ1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΙΖ1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΗ1.600 €1.600 €0,004,54,50
IΗ11.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΘ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Κ1.100 €1.100 €0,003,73,70
Κ11.200 €1.200 €0,003,73,70
ΚΑ1.100 €1.100 €0,003,73,70
KB1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΚΓ950 €950 €0,002,92,90
ΚΔ950 €950 €0,002,92,90
ΚΕ950 €950 €0,002,92,90
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ο
Ζώνη
Α2.300 €2.350 €50,00660
Β1.250 €1.500 €250,003,73,70
Β11.750 €1.750 €0,004,54,50
Γ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Γ11.700 €1.550 €-150,004,54,50
Δ1.200 €1.000 €-200,003,72,9-0,8
Ε1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΣΤ1.200 €900 €-300,003,72,9-0,8
Ζ950 €1.100 €150,002,93,70,8
Η950 €1.050 €100,002,92,90
Η1950 €950 €0,002,92,90
Η2950 €1.000 €50,002,92,90
Θ950 €950 €0,002,92,90
Θ1950 €1.200 €250,002,93,70,8
Θ21.150 €1.300 €150,003,73,70
I900 €900 €0,002,92,90
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ο
Ζώνη
Α1.200 €1.200 €0,003,73,70
Β1.100 €1.100 €0,003,73,70
Γ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Δ1.000 €1.050 €50,002,92,90
Ε950 €1.000 €50,002,92,90
ΣΤ900 €900 €0,002,92,90
Ζ900 €900 €0,002,92,90
Η900 €900 €0,002,92,90
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ο
Ζώνη
Α1.250 €1.250 €0,003,73,70
Β1.200 €1.250 €50,003,73,70
Γ1.200 €1.250 €50,003,73,70
Δ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Ε1.200 €1.200 €0,003,73,70
ΣΤ1.200 €1.250 €50,003,73,70
Ζ1.100 €1.100 €0,003,73,70
Η1.100 €1.100 €0,003,73,70
Θ1.150 €1.100 €-50,003,73,70
I1.100 €1.100 €0,003,73,70
ΙΑ1.100 €1.100 €0,003,73,70
IB1.000 €1.050 €50,002,92,90
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6ο
Ζώνη
Α1.550 €1.500 €-50,004,53,7-0,8
Β1.400 €1.400 €0,003,73,70
Γ1.300 €1.300 €0,003,73,70
Δ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Ε1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΣΤ1.250 €1.200 €-50,003,73,70
Ζ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Η1.100 €1.000 €-100,003,72,9-0,8
Θ1.100 €1.050 €-50,003,72,9-0,8
I950 €1.000 €50,002,92,90
ΙΑ950 €900 €-50,002,92,90
IB900 €900 €0,002,92,90
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 7ο
Ζώνη
Α3.000 €2.850 €-150,007,67,60
Β2.000 €2.050 €50,004,561,5
Γ2.100 €2.100 €0,00660
Δ1.850 €1.800 €-50,004,54,50
Ε1.700 €1.700 €0,004,54,50
ΣΤ1.700 €1.700 €0,004,54,50
Ζ1.700 €1.700 €0,004,54,50
Η1.750 €1.800 €50,004,54,50
Η11.600 €1.650 €50,004,54,50
Θ1.650 €1.650 €0,004,54,50
I1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΑ1.600 €1.650 €50,004,54,50
IB1.450 €1.450 €0,003,73,70
ΙΓ1.600 €1.600 €0,004,54,50
ΙΓ11.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΔ1.600 €1.600 €0,004,54,50
ΙΔ11.450 €1.450 €0,003,73,70
IE1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΣΤ1.250 €1.300 €50,003,73,70
IZ1.200 €1.250 €50,003,73,70
IH1.250 €1.300 €50,003,73,70
Κ1.200 €1.300 €100,003,73,70
KB1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΑΙΓΑΛΕΩ
Ζώνη
A1.050 €1.100 €50,003,73,70
Β1.200 €1.250 €50,003,73,70
Γ1.050 €1.100 €50,003,73,70
Δ1.050 €1.100 €50,003,73,70
Ε1.000 €1.050 €50,002,92,90
ΣΤ1.000 €1.050 €50,002,92,90
Ζ1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
Η1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Θ950 €1.050 €100,002,92,90
I950 €1.050 €100,002,92,90
ΙΑ950 €1.050 €100,002,92,90
IB900 €900 €0,002,92,90
ΙΓ900 €900 €0,002,92,90
ΙΔ900 €900 €0,002,92,90
ΙΕ800 €800 €0,002,92,90
ΑΛΙΜΟΥ
Ζώνη
Α2.400 €2.500 €100,00660
Β1.650 €1.750 €100,004,54,50
Β11.650 €1.950 €300,004,54,50
Γ1.550 €1.600 €50,004,54,50
Δ1.550 €1.600 €50,004,54,50
Ε1.400 €1.500 €100,003,73,70
ΣΤ1.400 €1.600 €200,003,74,50,8
Ζ11.400 €1.750 €350,003,74,50,8
Η1.250 €1.300 €50,003,73,70
Θ1.250 €1.400 €150,003,73,70
I1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΑ1.250 €1.400 €150,003,73,70
IB1.250 €1.500 €250,003,73,70
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Ζώνη
A2.100 €2.000 €-100,0064,5-1,5
Β2.050 €2.050 €0,00660
Γ2.000 €1.900 €-100,004,54,50
Δ1.550 €1.550 €0,004,54,50
Ε1.700 €1.700 €0,004,54,50
ΣΤ1.650 €1.650 €0,004,54,50
Ζ1.700 €1.700 €0,004,54,50
Η1.500 €1.500 €0,003,73,70
Θ1.550 €1.550 €0,004,54,50
Θ11.500 €1.500 €0,003,73,70
Θ21.450 €1.450 €0,003,73,70
I1.550 €1.550 €0,004,54,50
ΙΑ1.500 €1.500 €0,003,73,70
IB1.500 €1.550 €50,003,74,50,8
ΙΓ1.300 €1.350 €50,003,73,70
ΙΔ1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΕ1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΕ11.450 €1.450 €0,003,73,70
ΙΣΤ1.250 €1.400 €150,003,73,70
ΙΖ11.500 €1.500 €0,003,73,70
ΙΖ21.450 €1.450 €0,003,73,70
ΙΗ1.200 €1.300 €100,003,73,70
ΙΘ1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΑΡΓΎΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ζώνη
Α1.600 €1.600 €0,004,54,50
Β1.400 €1.500 €100,003,73,70
Γ1.300 €1.400 €100,003,73,70
Δ1.300 €1.400 €100,003,73,70
Ε1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΣΤ1.250 €1.400 €150,003,73,70
Ζ1.100 €1.350 €250,003,73,70
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Ζώνη
Α1.700 €1.750 €50,004,54,50
Β1.700 €1.800 €100,004,54,50
Γ1.450 €1.600 €150,003,74,50,8
Δ1.450 €1.600 €150,003,74,50,8
Ε1.400 €1.600 €200,003,74,50,8
0,00220
ΣΤ1.350 €1.550 €200,003,74,50,8
Ζ1.250 €1.400 €150,003,73,70
Η1.450 €1.600 €150,003,74,50,8
Η11.450 €1.650 €200,003,74,50,8
ΒΥΡΩΝΑ
Ζώνη
Α1.300 €1.450 €150,003,73,70
Β1.050 €1.150 €100,003,73,70
Β11.250 €1.300 €50,003,73,70
Γ1.050 €1.100 €50,003,73,70
Δ1.250 €1.300 €50,003,73,70
Ε1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΣΤ950 €1.000 €50,002,92,90
Ζ950 €1.000 €50,002,92,90
Η900 €900 €0,002,92,90
Θ900 €900 €0,002,92,90
I900 €900 €0,002,92,90
ΙΑ900 €950 €50,002,92,90
IB900 €950 €50,002,92,90
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ζώνη
Α1.250 €1.300 €50,003,73,70
Β1.200 €1.200 €0,003,73,70
Γ1.150 €1.200 €50,003,73,70
Δ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Ε1.100 €1.150 €50,003,73,70
ΣΤ1.100 €1.150 €50,003,73,70
Ζ950 €1.000 €50,002,92,90
ΓΛΥΦΑΔΑ
Ζώνη
Α4.600 €4.450 €-150,0011,311,1-0,2
Β3.200 €3.250 €50,009,29,20
Γ2.200 €2.500 €300,00660
Δ2.200 €2.500 €300,00660
Ε2.250 €2.350 €100,00660
ΣΤ2.250 €2.350 €100,00660
Ζ1.900 €2.100 €200,004,561,5
Η2.300 €2.550 €250,0067,61,6
Θ1.900 €2.000 €100,004,54,50
I1.900 €1.950 €50,004,54,50
ΙΑ1.700 €1.850 €150,004,54,50
IB1.600 €1.750 €150,004,54,50
ΙΓ1.400 €1.500 €100,003,73,70
ΙΓ11.450 €1.650 €200,003,74,50,8
ΙΓ21.350 €1.550 €200,003,74,50,8
ΙΓ31.450 €1.650 €200,003,74,50,8
ΙΔ1.250 €1.400 €150,003,73,70
IE2.050 €2.050 €0,00660
ΔΑΦΝΗΣ
Ζώνη
Α1.100 €1.150 €50,003,73,70
Β1.050 €1.100 €50,003,73,70
Γ1.100 €1.150 €50,003,73,70
Δ1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
Ε1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΣΤ1.000 €1.050 €50,002,92,90
Ζ950 €1.000 €50,002,92,90
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ
Ζώνη
Α4.550 €3.850 €-700,0011,39,5-1,8
Β2.500 €2.600 €100,0067,61,6
Γ2.300 €2.400 €100,00660
Δ1.700 €1.900 €200,004,54,50
Ε1.700 €1.900 €200,004,54,50
ΣΤ2.050 €2.150 €100,00660
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Ζώνη
Α2.750 €2.800 €50,007,67,60
Β1.400 €1.600 €200,003,74,50,8
Γ1.400 €1.600 €200,003,74,50,8
Δ1.550 €1.700 €150,004,54,50
Ε1.650 €1.850 €200,004,54,50
ΣΤ1.250 €1.400 €150,003,73,70
Ζ1.200 €1.400 €200,003,73,70
Η1.200 €1.400 €200,003,73,70
01.200 €1.400 €200,003,73,70
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ζώνη
A1.400 €1.450 €50,003,73,70
Β1.250 €1.300 €50,003,73,70
Γ1.250 €1.300 €50,003,73,70
Δ1.200 €1.250 €50,003,73,70
Ε1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ζώνη
Α1.550 €1.550 €0,004,54,50
Β1.250 €1.300 €50,003,73,70
Γ1.250 €1.300 €50,003,73,70
Δ1.200 €1.250 €50,003,73,70
Ε1.200 €1.200 €0,003,73,70
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ζώνη
Α1.550 €1.550 €0,004,54,50
Β1.550 €1.550 €0,004,54,50
Γ1.300 €1.350 €50,003,73,70
Δ1.400 €1.450 €50,003,73,70
Ε1.200 €1.300 €100,003,73,70
ΣΤ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Ζ1.050 €1.100 €50,003,73,70
Η1.050 €1.100 €50,003,73,70
01.100 €1.150 €50,003,73,70
I1.100 €1.100 €0,003,73,70
ΙΑ1.200 €1.250 €50,003,73,70
IB1.200 €1.300 €100,003,73,70
ΙΓ1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
ΙΔ1.050 €1.100 €50,003,73,70
ΙΛΙΟΥ
Ζώνη
Α900 €1.000 €100,002,92,90
Β900 €1.000 €100,002,92,90
Γ850 €950 €100,002,92,90
Δ850 €950 €100,002,92,90
Ε850 €950 €100,002,92,90
ΣΤ850 €950 €100,002,92,90
Ζ850 €950 €100,002,92,90
Η750 €900 €150,002,82,90,1
Θ750 €900 €150,002,82,90,1
I750 €900 €150,002,82,90,1
ΙΑ750 €850 €100,002,82,90,1
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζώνη
Α1.650 €1.650 €0,004,54,50
Β1.250 €1.300 €50,003,73,70
Γ1.100 €1.150 €50,003,73,70
Δ1.050 €1.150 €100,003,73,70
Ε1.050 €1.100 €50,003,73,70
ΣΤ950 €1.050 €100,002,92,90
Ζ900 €950 €50,002,92,90
Η950 €1.050 €100,002,92,90
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζώνη
Α1.800 €1.500 €-300,004,53,7-0,8
Β1.650 €1.650 €0,004,54,50
Γ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Δ1.300 €1.400 €100,003,73,70
Ε1.100 €1.150 €50,003,73,70
ΣΤ1.100 €1.150 €50,003,73,70
Ζ1.000 €1.050 €50,002,92,90
Η1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
Θ1.100 €1.150 €50,003,73,70
I1.100 €1.100 €0,003,73,70
111.000 €1.550 €550,002,94,51,6
ΙΑ950 €1.050 €100,002,92,90
IB1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
ΙΓ1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Ζώνη
Α850 €950 €100,002,92,90
Β800 €900 €100,002,92,90
Γ800 €900 €100,002,92,90
Δ750 €850 €100,002,82,90,1
Ε750 €850 €100,002,82,90,1
ΣΤ750 €850 €100,002,82,90,1
Ζ800 €900 €100,002,92,90
Η800 €900 €100,002,92,90
Θ750 €800 €50,002,82,90,1
I800 €900 €100,002,92,90
ΙΑ800 €900 €100,002,92,90
IB800 €900 €100,002,92,90
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Ζώνη
Α3.800 €3.500 €-300,009,59,2-0,3
Β3.400 €3.050 €-350,009,29,20
Β12.900 €2.900 €0,007,67,60
Β22.500 €2.600 €100,0067,61,6
Β32.250 €2.300 €50,00660
Γ2.250 €2.300 €50,00660
Δ2.350 €2.350 €0,00660
Ε2.050 €2.050 €0,00660
ΣΤ1.950 €1.950 €0,004,54,50
Ζ1.800 €1.800 €0,004,54,50
Η1.900 €1.950 €50,004,54,50
Η11.950 €2.200 €250,004,561,5
Η21.900 €1.950 €50,004,54,50
Η31.900 €1.900 €0,004,54,50
Θ1.850 €1.900 €50,004,54,50
I1.650 €1.700 €50,004,54,50
111.450 €1.500 €50,003,73,70
121.650 €1.650 €0,004,54,50
131.500 €1.550 €50,003,74,50,8
ΙΑ1.500 €1.550 €50,003,74,50,8
IB1.300 €1.350 €50,003,73,70
ΙΓ1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΓ11.050 €1.150 €100,003,73,70
ΙΔ1.100 €1.150 €50,003,73,70
ΙΕ1.050 €1.100 €50,003,73,70
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
Ζώνη
Α1.300 €1.350 €50,003,73,70
Β1.250 €1.300 €50,003,73,70
Γ1.250 €1.300 €50,003,73,70
Δ1.250 €1.300 €50,003,73,70
Ε1.100 €1.150 €50,003,73,70
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Ζώνη
A1.650 €1.700 €50,004,54,50
Β1.350 €1.400 €50,003,73,70
B11.350 €1.400 €50,003,73,70
Β21.350 €1.400 €50,003,73,70
Β31.350 €1.400 €50,003,73,70
Γ1.300 €1.350 €50,003,73,70
Γ11.250 €1.300 €50,003,73,70
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ζώνη
Α1.100 €1.150 €50,003,73,70
Β1.100 €1.150 €50,003,73,70
Γ1.100 €1.150 €50,003,73,70
Δ950 €1.050 €100,002,92,90
Ε900 €950 €50,002,92,90
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Ζώνη
Α1.800 €1.800 €0,004,54,50
Β1.250 €1.250 €0,003,73,70
Γ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Δ1.100 €1.150 €50,003,73,70
Ε1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
ΣΤ950 €1.050 €100,002,92,90
ΝΕΑΣ ΕΡΥΟΡΑΙΑΣ
Ζώνη
Α3.400 €2.950 €-450,009,27,6-1,6
Α13.050 €2.850 €-200,009,27,6-1,6
Β2.450 €2.450 €0,00660
Γ2.450 €2.450 €0,00660
Δ2.000 €2.100 €100,004,561,5
Ε2.000 €2.050 €50,004,561,5
ΣΤ1.700 €1.750 €50,004,54,50
Ζ1.750 €1.850 €100,004,54,50
Η1.550 €1.650 €100,004,54,50
01.350 €1.550 €200,003,74,50,8
I1.350 €1.450 €100,003,73,70
ΙΑ1.150 €1.400 €250,003,73,70
IB1.250 €1.400 €150,003,73,70
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ζώνη
Α1.350 €1.400 €50,003,73,70
Β1.400 €1.450 €50,003,73,70
Γ1.350 €1.400 €50,003,73,70
Δ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Δ11.200 €1.200 €0,003,73,70
Δ21.200 €1.250 €50,003,73,70
Ε1.200 €1.200 €0,003,73,70
ΣΤ1.000 €1.050 €50,002,92,90
Ζ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Η1.000 €1.050 €50,002,92,90
Η11.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Θ900 €900 €0,002,92,90
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ζώνη
Α1.850 €1.900 €50,004,54,50
Β1.650 €1.650 €0,004,54,50
Γ1.350 €1.400 €50,003,73,70
Δ1.200 €1.300 €100,003,73,70
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζώνη
Α2.000 €2.000 €0,004,54,50
Α11.950 €1.950 €0,004,54,50
Β1.850 €1.900 €50,004,54,50
Γ1.850 €1.850 €0,004,54,50
Δ1.700 €1.700 €0,004,54,50
Ε1.700 €1.700 €0,004,54,50
ΣΤ1.400 €1.450 €50,003,73,70
Ζ1.400 €1.450 €50,003,73,70
Η1.300 €1.350 €50,003,73,70
Θ1.200 €1.200 €0,003,73,70
I1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΙΑ1.000 €1.050 €50,002,92,90
IB1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
ΙΓ950 €1.000 €50,002,92,90
ΙΔ950 €1.000 €50,002,92,90
ΙΕ1.300 €1.350 €50,003,73,70
ΙΣΤ950 €1.000 €50,002,92,90
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Ζώνη
Α1.200 €1.200 €0,003,73,70
Β1.100 €1.150 €50,003,73,70
Γ950 €1.050 €100,002,92,90
Δ950 €1.000 €50,002,92,90
Ε950 €1.000 €50,002,92,90
ΣΤ900 €1.000 €100,002,92,90
Ζ900 €1.000 €100,002,92,90
Η900 €950 €50,002,92,90
Θ900 €950 €50,002,92,90
I900 €900 €0,002,92,90
ΙΑ900 €900 €0,002,92,90
IB900 €950 €50,002,92,90
ΙΓ900 €950 €50,002,92,90
ΙΔ900 €950 €50,002,92,90
ΙΕ850 €950 €100,002,92,90
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Ζώνη
Α1.000 €1.050 €50,002,92,90
Β1.000 €1.050 €50,002,92,90
Γ950 €1.000 €50,002,92,90
Δ900 €950 €50,002,92,90
Ε900 €950 €50,002,92,90
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Ζώνη
Α1.950 €1.950 €0,004,54,50
Β1.950 €2.000 €50,004,54,50
Β11.850 €1.900 €50,004,54,50
Γ1.550 €1.650 €100,004,54,50
Δ1.450 €1.450 €0,003,73,70
Ε2.300 €2.300 €0,00660
ΣΤ1.450 €1.450 €0,003,73,70
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Ζώνη
Α2.750 €2.750 €0,007,67,60
Β2.000 €2.000 €0,004,54,50
Γ2.000 €2.100 €100,004,561,5
Δ1.900 €1.900 €0,004,54,50
Ε1.600 €1.650 €50,004,54,50
ΣΤ1.400 €1.550 €150,003,74,50,8
Ζ1.300 €1.350 €50,003,73,70
Ζ11.400 €1.450 €50,003,73,70
Η1.400 €1.500 €100,003,73,70
Η11.400 €1.500 €100,003,73,70
Θ11.300 €1.350 €50,003,73,70
I1.200 €1.300 €100,003,73,70
ΙΑ1.200 €1.350 €150,003,73,70
ΠΑΠΑΓΟΥ
Ζώνη
Α2.050 €2.050 €0,00660
Β2.050 €2.050 €0,00660
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ζώνη
Α2.300 €2.300 €0,00660
Β1.750 €1.750 €0,004,54,50
Γ1.750 €1.800 €50,004,54,50
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ζώνη
Α1.100 €1.150 €50,003,73,70
Β1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
Γ1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
Δ950 €1.100 €150,002,93,70,8
Ε950 €1.050 €100,002,92,90
ΣΤ950 €1.050 €100,002,92,90
Ζ900 €1.000 €100,002,92,90
Η950 €1.050 €100,002,92,90
0900 €1.000 €100,002,92,90
I900 €1.000 €100,002,92,90
ΙΑ900 €1.000 €100,002,92,90
IB850 €950 €100,002,92,90
ΙΓ800 €900 €100,002,92,90
ΙΔ750 €850 €100,002,82,90,1
ΙΕ750 €850 €100,002,82,90,1
ΙΣΤ750 €850 €100,002,82,90,1
ΙΖ750 €800 €50,002,82,90,1
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Ζώνη
A1.100 €1.150 €50,003,73,70
Β950 €1.050 €100,002,92,90
Γ950 €1.000 €50,002,92,90
Δ950 €1.000 €50,002,92,90
Ε900 €950 €50,002,92,90
ΠΕΥΚΗΣ
Ζώνη
Α1.600 €1.650 €50,004,54,50
Β1.450 €1.500 €50,003,73,70
Γ1.450 €1.500 €50,003,73,70
Δ1.350 €1.450 €100,003,73,70
Ε1.350 €1.450 €100,003,73,70
ΣΤ1.350 €1.400 €50,003,73,70
Ζ1.350 €1.400 €50,003,73,70
Η1.250 €1.300 €50,003,73,70
Θ1.350 €1.400 €50,003,73,70
I1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΤΑΥΡΟΥ
Ζώνη
Α950 €1.800 €850,002,94,51,6
Β900 €1.250 €350,002,93,70,8
Γ900 €1.200 €300,002,93,70,8
Δ900 €1.150 €250,002,93,70,8
Ε850 €1.100 €250,002,93,70,8
ΣΤ850 €1.050 €200,002,92,90
Ζ850 €850 €0,002,92,90
Η800 €800 €0,002,92,90
0800 €800 €0,002,92,90
ΥΜΗΤΤΟΥ
Ζώνη
Α1.100 €1.200 €100,003,73,70
Β1.050 €1.150 €100,003,73,70
ΦΙΛΟΟΕΗΣ
Ζώνη
Α5.250 €4.150 €-1.100,001311,1-1,9
Β4.700 €4.700 €0,0011,311,30
Γ4.350 €3.550 €-800,0011,19,5-1,6
Δ3.700 €3.200 €-500,009,59,2-0,3
Ε3.500 €3.150 €-350,009,29,20
ΣΤ2.300 €2.400 €100,00660
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Ζώνη
Α1.250 €1.300 €50,003,73,70
Β1.250 €1.300 €50,003,73,70
Γ1.200 €1.300 €100,003,73,70
Δ1.200 €1.300 €100,003,73,70
Ε1.100 €1.150 €50,003,73,70
ΣΤ1.000 €1.050 €50,002,92,90
Ζ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Η1.050 €1.100 €50,003,73,70
Θ1.100 €1.150 €50,003,73,70
I1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
ΙΑ1.050 €1.100 €50,003,73,70
IB1.050 €1.100 €50,003,73,70
ΙΓ1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
ΙΔ1.100 €1.150 €50,003,73,70
ΙΕ850 €850 €0,002,92,90
ΙΣΤ950 €1.000 €50,002,92,90
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ζώνη
Α2.200 €2.200 €0,00660
Β1.900 €1.900 €0,004,54,50
Β11.900 €1.900 €0,004,54,50
Γ1.850 €1.900 €50,004,54,50
Γ11.600 €1.600 €0,004,54,50
Δ1.900 €1.900 €0,004,54,50
Ε1.650 €1.650 €0,004,54,50
ΣΤ1.450 €1.500 €50,003,73,70
Ζ1.650 €1.650 €0,004,54,50
Η1.350 €1.400 €50,003,73,70
Θ1.350 €1.400 €50,003,73,70
I1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΑ1.300 €1.350 €50,003,73,70
IB1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΓ1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΔ1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΕ1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΣΤ1.200 €1.300 €100,003,73,70
ΙΖ1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΖ11.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΖ21.250 €1.300 €50,003,73,70
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Ζώνη
Α1.800 €1.800 €0,004,54,50
Β1.750 €1.750 €0,004,54,50
Γ1.300 €1.350 €50,003,73,70
Δ1.200 €1.300 €100,003,73,70
Ε1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ATTIKH
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ζώνη
Α900 €950 €50,002,92,90
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ζώνη
Α1.300 €1.250 €-50,003,73,70
Β1.100 €1.100 €0,003,73,70
Γ1.100 €1.100 €0,003,73,70
Δ1.000 €1.050 €50,002,92,90
Ε1.000 €1.050 €50,002,92,90
ΣΤ1.000 €1.050 €50,002,92,90
Ζ1.000 €1.050 €50,002,92,90
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΟΥ
Ζώνη
A1.700 €1.700 €0,004,54,50
Β1.500 €1.500 €0,003,73,70
Γ1.200 €1.300 €100,003,73,70
Δ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Ε1.200 €1.200 €0,003,73,70
ΣΤ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΟΥΣΑΣ
Ζώνη
Α900 €950 €50,002,92,90
Β900 €900 €0,002,92,90
Γ900 €950 €50,002,92,90
Δ900 €900 €0,002,92,90
Ε900 €950 €50,002,92,90
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
Ζώνη
Α1.650 €1.550 €-100,004,54,50
Β1.450 €1.450 €0,003,73,70
Γ1.350 €1.400 €50,003,73,70
Δ1.350 €1.350 €0,003,73,70
Ε1.300 €1.300 €0,003,73,70
ΣΤ1.300 €1.300 €0,003,73,70
Ζ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Η1.200 €1.200 €0,003,73,70
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ζώνη
Α1.050 €1.100 €50,003,73,70
Β1.000 €1.150 €150,002,93,70,8
Γ1.100 €1.100 €0,003,73,70
Δ1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
Ε950 €1.000 €50,002,92,90
ΣΤ900 €950 €50,002,92,90
Ζ950 €1.050 €100,002,92,90
Η900 €950 €50,002,92,90
0900 €1.100 €200,002,93,70,8
I900 €950 €50,002,92,90
ΙΑ900 €950 €50,002,92,90
IB900 €1.000 €100,002,92,90
ΙΓ900 €950 €50,002,92,90
ΙΔ850 €900 €50,002,92,90
IE850 €900 €50,002,92,90
ΙΣΤ850 €950 €100,002,92,90
ΙΖ850 €900 €50,002,92,90
ΙΗ750 €850 €100,002,82,90,1
ΙΘ850 €900 €50,002,92,90
Κ700 €750 €50,002,82,80
ΚΑ700 €750 €50,002,82,80
KB700 €800 €100,002,82,90,1
ΚΓ900 €1.000 €100,002,92,90
ΑΥΛΩΝΟΣ
Ζώνη
Α650 €750 €100,002,82,80
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ)
Ζώνη
Α1.600 €1.450 €-150,004,53,7-0,8
Β950 €1.000 €50,002,92,90
Γ850 €800 €-50,002,92,90
ΑΧΑΡΝΩΝ
Ζώνη
Α1.200 €1.250 €50,003,73,70
Β1.150 €1.200 €50,003,73,70
Γ1.100 €1.150 €50,003,73,70
Δ1.050 €1.100 €50,003,73,70
Ε950 €1.000 €50,002,92,90
ΣΤ950 €950 €0,002,92,90
Ζ900 €950 €50,002,92,90
Η900 €900 €0,002,92,90
Η1900 €900 €0,002,92,90
Η2900 €900 €0,002,92,90
0700 €750 €50,002,82,80
11700 €750 €50,002,82,80
12700 €750 €50,002,82,80
13900 €900 €0,002,92,90
ΙΑ700 €700 €0,002,82,80
IB700 €800 €100,002,82,90,1
ΒΑΡΗΣ
Ζώνη
A4.050 €3.050 €-1.000,0011,19,2-1,9
Β2.500 €2.300 €-200,00660
Γ2.100 €2.000 €-100,0064,5-1,5
Δ1.850 €1.850 €0,004,54,50
Ε1.800 €1.800 €0,004,54,50
ΣΤ1.250 €1.400 €150,003,73,70
Ζ1.600 €1.600 €0,004,54,50
Η1.250 €1.400 €150,003,73,70
Θ1.250 €1.300 €50,003,73,70
I1.200 €1.300 €100,003,73,70
ΙΑ1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΑ11.100 €1.150 €50,003,73,70
ΙΑ21.250 €1.300 €50,003,73,70
IB1.200 €1.300 €100,003,73,70
ΙΓ1.250 €1.400 €150,003,73,70
ΙΔ1.450 €1.450 €0,003,73,70
ΒΟΥΛΑΣ
Ζώνη
Α3.550 €3.450 €-100,009,59,2-0,3
Β3.700 €3.600 €-100,009,59,50
Β12.950 €2.950 €0,007,67,60
Β22.500 €2.500 €0,00660
Γ2.200 €2.250 €50,00660
Δ12.200 €2.250 €50,00660
Δ22.000 €2.000 €0,004,54,50
Ε11.700 €1.750 €50,004,54,50
ΣΤ12.100 €2.150 €50,00660
Ζ1.550 €1.550 €0,004,54,50
Η11.550 €1.550 €0,004,54,50
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ζώνη
Α8.800 €8.900 €100,0013130
Β5.650 €5.900 €250,0013130
Γ5.000 €5.200 €200,0011,3131,7
Δ4.500 €4.600 €100,0011,111,30,2
Ε3.450 €4.150 €700,009,211,11,9
ΣΤ3.150 €3.150 €0,009,29,20
Ζ3.450 €3.550 €100,009,29,50,3
Η3.100 €3.150 €50,009,29,20
Θ2.450 €2.700 €250,0067,61,6
I2.100 €2.400 €300,00660
ΙΑ4.850 €4.200 €-650,0011,311,1-0,2
ΓΕΡΑΚΑ
Ζώνη
Α1.250 €1.300 €50,003,73,70
Β1.200 €1.300 €100,003,73,70
Γ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Δ1.200 €1.300 €100,003,73,70
Ε1.050 €1.100 €50,003,73,70
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Ζώνη
Α1.100 €1.150 €50,003,73,70
Β1.050 €1.100 €50,003,73,70
Γ1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Ζώνη
Α600 €700 €100,002,82,80
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ζώνη
Α3.050 €2.500 €-550,009,26-3,2
Β2.100 €2.150 €50,00660
Γ1.850 €1.750 €-100,004,54,50
Δ1.750 €1.750 €0,004,54,50
Ε1.550 €1.550 €0,004,54,50
ΣΤ1.350 €1.350 €0,003,73,70
Ζ900 €900 €0,002,92,90
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Ζώνη
Α1.850 €1.800 €-50,004,54,50
Α11.850 €1.850 €0,004,54,50
Β11.650 €1.650 €0,004,54,50
Γ1.350 €1.400 €50,003,73,70
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Ζώνη
Α1.200 €1.250 €50,003,73,70
Β1.100 €1.150 €50,003,73,70
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ
Ζώνη
Α1.200 €1.200 €0,003,73,70
Β950 €900 €-50,002,92,90
Γ750 €750 €0,002,82,80
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΟΟΡΙΚΟΥ
Ζώνη
Α950 €950 €0,002,92,90
Β1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
Γ750 €750 €0,002,82,80
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΟΟΡΙΚΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ)
Ζώνη
Α1.000 €1.050 €50,002,92,90
ΠΑΡΑΛΙΑ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ
Ζώνη
Α2.000 €2.000 €0,004,54,50
Β1.100 €1.150 €50,003,73,70
Γ1.250 €1.300 €50,003,73,70
Δ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Ε1.350 €1.400 €50,003,73,70
ΣΤ1.100 €1.100 €0,003,73,70
Ζ1.100 €1.150 €50,003,73,70
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Ζώνη
Α900 €950 €50,002,92,90
Β700 €750 €50,002,82,80
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Ζώνη
Α900 €950 €50,002,92,90
Β900 €1.000 €100,002,92,90
Γ1.150 €1.200 €50,003,73,70
Δ900 €1.100 €200,002,93,70,8
Ε850 €900 €50,002,92,90
ΣΤ850 €900 €50,002,92,90
Ζ750 €900 €150,002,82,90,1
Η900 €1.000 €100,002,92,90
Θ900 €1.350 €450,002,93,70,8
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ
Ζώνη
Α900 €1.000 €100,002,92,90
Β900 €1.000 €100,002,92,90
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Ζώνη
Α1.200 €1.300 €100,003,73,70
Β1.200 €1.250 €50,003,73,70
Γ1.100 €1.150 €50,003,73,70
Δ1.050 €1.100 €50,003,73,70
Ε1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
ΣΤ1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
Ζ1.000 €1.100 €100,002,93,70,8
Η900 €950 €50,002,92,90
ΚΡΩΠΙΑΣ
Ζώνη
Α950 €1.000 €50,002,92,90
Β1.100 €1.100 €0,003,73,70
Γ950 €1.000 €50,002,92,90
Δ900 €950 €50,002,92,90
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ
Ζώνη
Α2.100 €2.050 €-50,00660
Β1.300 €1.300 €0,003,73,70
Γ1.300 €1.300 €0,003,73,70
Δ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ζώνη
Α1.350 €1.400 €50,003,73,70
Β1.100 €1.100 €0,003,73,70
Γ900 €900 €0,002,92,90
Δ850 €850 €0,002,92,90
Ε850 €850 €0,002,92,90
ΣΤ850 €850 €0,002,92,90
Ζ750 €750 €0,002,82,80
Η700 €750 €50,002,82,80
Θ650 €650 €0,002,82,80
I650 €700 €50,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΟΡΙΚΟ
Ζώνη
Α750 €800 €50,002,82,90,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΒΟ ΔΟΚΑΝΟ
Ζώνη
Α750 €750 €0,002,82,80
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΑΑΚΑΣΑΣ
Ζώνη
Α700 €800 €100,002,82,90,1
Β650 €900 €250,002,82,90,1
Γ600 €750 €150,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΟ, ΜΑΡΑΟΩΝΑΣ
Ζώνη
Α900 €950 €50,002,92,90
Β800 €850 €50,002,92,90
Γ800 €850 €50,002,92,90
Ζώνη
Α1.450 €1.550 €100,003,74,50,8
Β1.400 €1.500 €100,003,73,70
Γ1.350 €1.400 €50,003,73,70
Δ1.250 €1.300 €50,003,73,70
Ε1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΣΤ1.250 €1.300 €50,003,73,70
Ζ1.250 €1.300 €50,003,73,70
Η1.100 €1.150 €50,003,73,70
Θ1.250 €1.250 €0,003,73,70
I1.100 €1.100 €0,003,73,70
ΙΑ1.150 €1.150 €0,003,73,70
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΑΡΑΘΙ
Ζώνη
A900 €950 €50,002,92,90
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Ζώνη
Α1.100 €1.100 €0,003,73,70
Β1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Γ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Δ950 €950 €0,002,92,90
Ε950 €1.000 €50,002,92,90
ΣΤ900 €950 €50,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΤΑΓΚΛΑ
Ζώνη
Α900 €900 €0,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ
Ζώνη
Α4.150 €3.150 €-1.000,0011,19,2-1,9
Β2.450 €1.950 €-500,0064,5-1,5
Γ1.950 €1.950 €0,004,54,50
Δ1.950 €1.800 €-150,004,54,50
Ε1.950 €1.850 €-100,004,54,50
ΣΤ1.650 €1.550 €-100,004,54,50
Ζ2.200 €2.000 €-200,0064,5-1,5
Η1.800 €1.800 €0,004,54,50
02.100 €1.700 €-400,0064,5-1,5
I1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΑ2.100 €1.950 €-150,0064,5-1,5
IB1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΓ1.450 €1.300 €-150,003,73,70
ΙΓ11.350 €1.350 €0,003,73,70
ΙΔ1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΕ1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΣΤ1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΖ1.250 €1.150 €-100,003,73,70
ΙΗ1.200 €1.200 €0,003,73,70
ΙΟ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Κ1.000 €1.050 €50,002,92,90
ΚΑ1.000 €1.050 €50,002,92,90
KB1.000 €1.050 €50,002,92,90
ΚΓ1.000 €1.050 €50,002,92,90
ΚΔ1.000 €1.050 €50,002,92,90
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΟΠΟΥ
Ζώνη
Α850 €750 €-100,002,92,8-0,1
Β650 €650 €0,002,82,80
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Ζώνη
Α1.650 €1.600 €-50,004,54,50
Β1.650 €1.550 €-100,004,54,50
Γ1.650 €1.500 €-150,004,53,7-0,8
Δ1.650 €1.500 €-150,004,53,7-0,8
Ε1.350 €1.250 €-100,003,73,70
ΣΤ1.250 €1.200 €-50,003,73,70
Ζ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Η1.200 €1.100 €-100,003,73,70
01.200 €1.150 €-50,003,73,70
I1.200 €1.150 €-50,003,73,70
ΙΑ1.200 €1.150 €-50,003,73,70
IB1.200 €1.050 €-150,003,72,9-0,8
ΙΓ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΙΔ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΙΕ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΙΣΤ1.050 €950 €-100,003,72,9-0,8
ΙΗ1.050 €1.000 €-50,003,72,9-0,8
ΙΟ900 €900 €0,002,92,90
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ
Ζώνη
Α1.250 €1.150 €-100,003,73,70
Β1.000 €1.050 €50,002,92,90
Γ900 €900 €0,002,92,90
Δ950 €1.000 €50,002,92,90
Ε950 €1.000 €50,002,92,90
ΣΤ800 €800 €0,002,92,90
Ζ950 €950 €0,002,92,90
0800 €800 €0,002,92,90
I900 €850 €-50,002,92,90
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Ζώνη
A1.200 €1.200 €0,003,73,70
Β1.000 €1.050 €50,002,92,90
Γ950 €1.050 €100,002,92,90
Δ950 €950 €0,002,92,90
Ε900 €900 €0,002,92,90
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Ζώνη
Α1.300 €1.200 €-100,003,73,70
Β1.650 €1.600 €-50,004,54,50
Γ1.100 €1.100 €0,003,73,70
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ζώνη
Α1.350 €1.900 €550,003,74,50,8
Α11.350 €1.450 €100,003,73,70
Β1.200 €1.900 €700,003,74,50,8
Γ1.350 €1.400 €50,003,73,70
Δ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Δ11.200 €1.200 €0,003,73,70
Δ21.200 €1.250 €50,003,73,70
Ε1.000 €1.200 €200,002,93,70,8
Ε11.000 €1.200 €200,002,93,70,8
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ
Ζώνη
Α1.900 €1.900 €0,004,54,50
Β1.900 €1.900 €0,004,54,50
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ζώνη
Α1.700 €1.650 €-50,004,54,50
Β1.200 €1.200 €0,003,73,70
Γ1.100 €1.100 €0,003,73,70
Δ950 €1.000 €50,002,92,90
Δ11.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
Ζώνη
Α800 €800 €0,002,92,90
ΡΑΦΗΝΑΣ
Ζώνη
A2.000 €1.950 €-50,004,54,50
Β2.050 €1.800 €-250,0064,5-1,5
Γ1.650 €1.650 €0,004,54,50
Γ11.700 €1.700 €0,004,54,50
Δ1.350 €1.400 €50,003,73,70
Ε1.400 €1.450 €50,003,73,70
Ε11.550 €1.550 €0,004,54,50
ΣΤ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Ζ1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
Ζώνη
Α1.650 €1.650 €0,004,54,50
Β1.650 €1.650 €0,004,54,50
Γ950 €1.100 €150,002,93,70,8
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Ζώνη
Α2.400 €2.300 €-100,00660
Β1.900 €1.850 €-50,004,54,50
Γ1.700 €1.700 €0,004,54,50
Δ1.500 €1.550 €50,003,74,50,8
Ε1.500 €1.500 €0,003,73,70
ΣΤ1.300 €1.350 €50,003,73,70
Ζ1.250 €1.400 €150,003,73,70
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
Ζώνη
Α1.100 €1.100 €0,003,73,70
Β1.100 €1.150 €50,003,73,70
Γ1.100 €1.100 €0,003,73,70
Δ1.100 €1.100 €0,003,73,70
Ε900 €1.000 €100,002,92,90
ΣΤ1.050 €950 €-100,003,72,9-0,8
Ζ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Ζώνη
Α1.400 €1.450 €50,003,73,70
Β1.550 €1.550 €0,004,54,50
Γ1.200 €1.300 €100,003,73,70
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
Ζώνη
Α600 €700 €100,002,82,80
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ
Ζώνη
Α650 €750 €100,002,82,80
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ζώνη
Α650 €1.000 €350,002,82,90,1
Β650 €1.000 €350,002,82,90,1
Γ600 €950 €350,002,82,90,1
Δ600 €950 €350,002,82,90,1
Ε600 €950 €350,002,82,90,1
ΣΤ600 €950 €350,002,82,90,1
Ζ600 €950 €350,002,82,90,1
Η600 €900 €300,002,82,90,1
0600 €900 €300,002,82,90,1
I600 €900 €300,002,82,90,1
ΙΑ750 €850 €100,002,82,90,1
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ζώνη
Α750 €850 €100,002,82,90,1
Β650 €750 €100,002,82,80
Γ650 €700 €50,002,82,80
Δ650 €700 €50,002,82,80
Ε1650 €700 €50,002,82,80
Ε2650 €700 €50,002,82,80
Ε3650 €700 €50,002,82,80
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ)
Ζώνη
Α800 €800 €0,002,92,90
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)
Ζώνη
Α800 €800 €0,002,92,90
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)
Ζώνη
Α950 €950 €0,002,92,90
Β900 €900 €0,002,92,90
Γ700 €700 €0,002,82,80
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ)
Ζώνη
Α900 €900 €0,002,92,90
Β750 €750 €0,002,82,80
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ζώνη
Α900 €950 €50,002,92,90
Β900 €950 €50,002,92,90
Γ850 €900 €50,002,92,90
Δ850 €900 €50,002,92,90
Ε700 €800 €100,002,82,90,1
ΣΤ700 €800 €100,002,82,90,1
Ζ700 €800 €100,002,82,90,1
Η700 €750 €50,002,82,80
0650 €700 €50,002,82,80
I650 €700 €50,002,82,80
ΙΑ650 €700 €50,002,82,80
IB650 €700 €50,002,82,80
ΙΓ650 €700 €50,002,82,80
ΙΔ650 €700 €50,002,82,80
ΙΕ650 €700 €50,002,82,80
ΕΡΥΟΡΩΝ
Ζώνη
Α600 €-600,002,82-0,8
Β600 €-600,002,82-0,8
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
Ζώνη
Α650 €650 €0,002,82,80
Β600 €650 €50,002,82,80
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Ζώνη
Α900 €900 €0,002,92,90
Β850 €850 €0,002,92,90
Γ850 €850 €0,002,92,90
Δ700 €750 €50,002,82,80
Ε700 €750 €50,002,82,80
ΜΑΝΔΡΑΣ
Ζώνη
Α900 €900 €0,002,92,90
Β750 €800 €50,002,82,90,1
Γ700 €700 €0,002,82,80
Δ700 €700 €0,002,82,80
Ε700 €700 €0,002,82,80
ΣΤ650 €650 €0,002,82,80
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ)
Ζώνη
Α950 €1.000 €50,002,92,90
Β900 €900 €0,002,92,90
Γ750 €800 €50,002,82,90,1
Δ750 €800 €50,002,82,90,1
Ε750 €800 €50,002,82,90,1
ΣΤ700 €750 €50,002,82,80
Ζ700 €750 €50,002,82,80
Η650 €700 €50,002,82,80
0700 €750 €50,002,82,80
I600 €600 €0,002,82,80
ΙΑ700 €750 €50,002,82,80
IB650 €700 €50,002,82,80
ΙΓ600 €600 €0,002,82,80
ΙΔ600 €600 €0,002,82,80
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑ)
Ζώνη
Α950 €950 €0,002,92,90
Α11.000 €1.100 €100,002,93,70,8
Β950 €1.000 €50,002,92,90
Γ950 €1.000 €50,002,92,90
Δ750 €800 €50,002,82,90,1
Ε750 €800 €50,002,82,90,1
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΜΕΛΙ)
Ζώνη
Α600 €650 €50,002,82,80
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΧΗ)
Ζώνη
Α800 €850 €50,002,92,90
Β650 €700 €50,002,82,80
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Ζώνη
Α850 €950 €100,002,92,90
Β850 €900 €50,002,92,90
Γ800 €900 €100,002,92,90
Δ800 €850 €50,002,92,90
Ε800 €850 €50,002,92,90
ΣΤ650 €800 €150,002,82,90,1
Ζ650 €900 €250,002,82,90,1
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
Ζώνη
Α650 €700 €50,002,82,80
ΦΥΛΗΣ
Ζώνη
Α750 €800 €50,002,82,90,1
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Ζώνη
Α1.150 €1.100 €-50,003,73,70
Α11.150 €1.050 €-100,003,72,9-0,8
Β900 €950 €50,002,92,90
Γ900 €900 €0,002,92,90
Δ800 €800 €0,002,92,90
Ε700 €750 €50,002,82,80
I700 €750 €50,002,82,80
ΙΑ700 €700 €0,002,82,80
ΑΙΓΙΝΑΣ
Ζώνη
Α1.700 €1.700 €0,004,54,50
Β1.350 €1.400 €50,003,73,70
Γ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Δ1.100 €1.100 €0,003,73,70
Ε950 €1.000 €50,002,92,90
ΣΤ950 €1.000 €50,002,92,90
Ζ900 €900 €0,002,92,90
Ζ1900 €950 €50,002,92,90
72900 €950 €50,002,92,90
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙ
Ζώνη
Α750 €800 €50,002,82,90,1
Β650 €700 €50,002,82,80
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ)
Ζώνη
Α750 €800 €50,002,82,90,1
Β600 €650 €50,002,82,80
Γ550 €600 €50,002,82,80
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Ζώνη
Α900 €950 €50,002,92,90
Β700 €750 €50,002,82,80
Γ700 €800 €100,002,82,90,1
Δ700 €850 €150,002,82,90,1
Ε700 €800 €100,002,82,90,1
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Ζώνη
Α900 €950 €50,002,92,90
Β900 €900 €0,002,92,90
Γ900 €950 €50,002,92,90
Δ900 €900 €0,002,92,90
Ε900 €900 €0,002,92,90
ΣΤ850 €850 €0,002,92,90
Z850 €850 €0,002,92,90
Η700 €800 €100,002,82,90,1
Θ700 €800 €100,002,82,90,1
I900 €950 €50,002,92,90
ΙΑ900 €950 €50,002,92,90
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ζώνη
Α1.200 €1.200 €0,003,73,70
Β900 €950 €50,002,92,90
Γ900 €950 €50,002,92,90
Δ900 €950 €50,002,92,90
Ε900 €1.000 €100,002,92,90
ΣΤ900 €950 €50,002,92,90
Ζ850 €900 €50,002,92,90
Η900 €950 €50,002,92,90
0,00220
ΜΕΟΑΝΩΝ0,00220
Ζώνη0,00220
Α850 €900 €50,002,92,90
Β0,00220
0,00220
ΝΙΚΑΙΑΣ0,00220
Ζώνη0,00220
Α1.200 €1.200 €0,003,73,70
Β1.200 €1.200 €0,003,73,70
Γ950 €1.000 €50,002,92,90
Δ900 €950 €50,002,92,90
Ε900 €950 €50,002,92,90
ΣΤ900 €950 €50,002,92,90
Ζ900 €900 €0,002,92,90
Η900 €950 €50,002,92,90
0900 €950 €50,002,92,90
I850 €900 €50,002,92,90
ΙΑ800 €850 €50,002,92,90
IB900 €950 €50,002,92,90
ΙΓ850 €900 €50,002,92,90
ΙΔ800 €900 €100,002,92,90
ΙΕ800 €900 €100,002,92,90
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζώνη
A2.800 €2.800 €0,007,67,60
A12.800 €2.800 €0,007,67,60
A23.200 €3.200 €0,009,29,20
Β2.750 €2.550 €-200,007,67,60
Γ1.800 €1.650 €-150,004,54,50
Δ1.550 €1.500 €-50,004,53,7-0,8
Ε1.550 €1.600 €50,004,54,50
ΣΤ1.350 €1.300 €-50,003,73,70
Ζ1.250 €1.300 €50,003,73,70
Η1.300 €1.350 €50,003,73,70
Θ1.350 €1.400 €50,003,73,70
I1.200 €1.200 €0,003,73,70
ΙΑ1.200 €1.250 €50,003,73,70
IB1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΙΓ950 €1.050 €100,002,92,90
ΙΔ950 €1.000 €50,002,92,90
ΙΕ900 €950 €50,002,92,90
ΙΣΤ900 €950 €50,002,92,90
ΙΖ900 €950 €50,002,92,90
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ζώνη
Α750 €900 €150,002,82,90,1
Β700 €800 €100,002,82,90,1
Γ650 €850 €200,002,82,90,1
Δ650 €850 €200,002,82,90,1
Ε600 €750 €150,002,82,80
ΠΟΡΟΥ
Ζώνη
Α1.250 €-1.250,003,72-1,7
Β1.200 €-1.200,003,72-1,7
Γ1.150 €-1.150,003,72-1,7
Δ1.150 €-1.150,003,72-1,7
Ε1.050 €-1.050,003,72-1,7
ΣΤ950 €-950,002,92-0,9
Ζ850 €-850,002,92-0,9
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ)
Ζώνη
Α800 €800 €0,002,92,90
Β750 €750 €0,002,82,80
Γ700 €700 €0,002,82,80
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΚΗΣ ΒΙΓΛΑ!
Ζώνη
Α650 €650 €0,002,82,80
Β600 €600 €0,002,82,80
Γ600 €600 €0,002,82,80
Δ600 €600 €0,002,82,80
Ε600 €600 €0,002,82,80
ΣΤ600 €600 €0,002,82,80
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ)
Ζώνη
Α1.000 €1.050 €50,002,92,90
Β1.000 €1.000 €0,002,92,90
Γ850 €850 €0,002,92,90
Δ850 €850 €0,002,92,90
Ε850 €850 €0,002,92,90
ΣΤ800 €800 €0,002,92,90
Ζ700 €700 €0,002,82,80
Η650 €650 €0,002,82,80
0800 €800 €0,002,92,90
I800 €800 €0,002,92,90
ΙΑ750 €750 €0,002,82,80
IB700 €700 €0,002,82,80
ΙΓ750 €750 €0,002,82,80
ΙΓ1650 €650 €0,002,82,80
ΙΔ650 €650 €0,002,82,80
ΣΠΕΤΣΩΝ
Ζώνη
Α4.400 €4.450 €50,0011,111,10
Β3.800 €3.850 €50,009,59,50
Γ2.800 €2.900 €100,007,67,60
Δ2.500 €2.600 €100,0067,61,6
Ε2.500 €2.600 €100,0067,61,6
ΣΤ1.950 €2.050 €100,004,561,5
Ζ2.250 €2.350 €100,00660
Η2.350 €2.450 €100,00660
Θ1.800 €1.950 €150,004,54,50
I1.450 €1.550 €100,003,74,50,8
ΙΑ1.650 €1.850 €200,004,54,50
IB1.800 €1.850 €50,004,54,50
ΙΓ2.250 €2.150 €-100,00660
ΙΔ1.450 €1.500 €50,003,73,70
IE1.450 €2.050 €600,003,762,3
ΙΣΤ1.450 €1.650 €200,003,74,50,8
ΙΖ1.300 €1.350 €50,003,73,70
ΙΗ1.550 €1.600 €50,004,54,50
ΙΘ1.850 €2.000 €150,004,54,50
Κ1.350 €1.500 €150,003,73,70
ΚΑ1.350 €1.500 €150,003,73,70
KB1.550 €1.600 €50,004,54,50
ΚΓ1.350 €1.450 €100,003,73,70
ΚΔ1.350 €1.950 €600,003,74,50,8
ΚΕ1.800 €1.850 €50,004,54,50
ΚΣΤ1.150 €1.250 €100,003,73,70
ΚΖ1.150 €1.250 €100,003,73,70
ΚΗ1.250 €1.300 €50,003,73,70
ΚΘ950 €1.050 €100,002,92,90
Λ950 €1.000 €50,002,92,90
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ
Ζώνη
Α900 €900 €0,002,92,90
Β900 €900 €0,002,92,90
0,00220
ΥΔΡΑΣ0,00220
Ζώνη0,00220
Α4.200 €4.200 €0,0011,111,10
Β3.600 €3.650 €50,009,59,50
Γ3.500 €3.550 €50,009,29,50,3
Δ3.200 €3.200 €0,009,29,20
Ε3.200 €3.200 €0,009,29,20
ΣΤ3.100 €3.100 €0,009,29,20
Ζ2.750 €2.800 €50,007,67,60
Η2.350 €2.350 €0,00660
Θ1.700 €1.750 €50,004,54,50
I1.700 €1.750 €50,004,54,50
ΙΑ1.500 €1.550 €50,003,74,50,8
IB1.500 €1.550 €50,003,74,50,8
ΙΓ1.200 €1.300 €100,003,73,70
ΙΔ1.450 €1.500 €50,003,73,70
ΙΔα1.200 €1.250 €50,003,73,70
IE1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΙΣΤ1.200 €1.250 €50,003,73,70
IZ1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ζώνη
Α600 €600 €0,002,82,80
Β600 €600 €0,002,82,80
Γ600 €600 €0,002,82,80
Δ550 €550 €0,002,82-0,8
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
Ζώνη
Α1.150 €1.150 €0,003,73,70
Β1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Γ900 €950 €50,002,92,90
Δ900 €950 €50,002,92,90
Ε800 €900 €100,002,92,90
ΣΤ750 €850 €100,002,82,90,1
Ζ650 €700 €50,002,82,80
Η650 €750 €100,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ
Ζώνη
Α1.250 €1.250 €0,003,73,70
Β1.200 €1.200 €0,003,73,70
Γ1.000 €1.050 €50,002,92,90
Δ850 €900 €50,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Ζώνη
Α1.100 €1.000 €-100,003,72,9-0,8
Β900 €850 €-50,002,92,90
Γ900 €850 €-50,002,92,90
Δ750 €750 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Ζώνη
A750 €800 €50,002,82,90,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΟΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
Ζώνη
Α950 €850 €-100,002,92,90
Β850 €800 €-50,002,92,90
Γ800 €750 €-50,002,92,8-0,1
Δ700 €700 €0,002,82,80
Ε700 €800 €100,002,82,90,1
ΣΤ600 €600 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Ζώνη
Α800 €700 €-100,002,92,8-0,1
Β600 €600 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
Ζώνη
Α700 €700 €0,002,82,80
Β600 €650 €50,002,82,80
Γ600 €650 €50,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
Ζώνη
Α1.150 €950 €-200,003,72,9-0,8
Β1.000 €900 €-100,002,92,90
Γ900 €900 €0,002,92,90
Δ750 €750 €0,002,82,80
Ε900 €900 €0,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
Ζώνη
Α600 €650 €50,002,82,80
Β750 €750 €0,002,82,80
Γ750 €750 €0,002,82,80
Δ600 €600 €0,002,82,80
Ε600 €600 €0,002,82,80
Ζ600 €600 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ζώνη
A600 €600 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ
Ζώνη
Α700 €650 €-50,002,82,80
Β650 €600 €-50,002,82,80
Γ500 €550 €50,00220
3ΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΟΕΡΜΑΙΚΟΥ
Ζώνη
Α1.100 €1.150 €50,003,73,70
Β900 €950 €50,002,92,90
Γ800 €900 €100,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Ζώνη
Α1.200 €1.250 €50,003,73,70
Β950 €1.050 €100,002,92,90
Γ950 €900 €-50,002,92,90
Δ850 €800 €-50,002,92,90
Ε800 €800,0022,90,9
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ
Ζώνη
Α1.200 €1.500 €300,003,73,70
Β950 €1.000 €50,002,92,90
Γ900 €900 €0,002,92,90
Δ850 €850 €0,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Ζώνη
Α1.250 €1.250 €0,003,73,70
Β1.200 €1.200 €0,003,73,70
Γ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Δ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Ε950 €1.050 €100,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ
Ζώνη
Α900 €900 €0,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
Ζώνη
A900 €900 €0,002,92,90
Β850 €850 €0,002,92,90
Γ750 €750 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ
Ζώνη
Α1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Ζώνη
Α850 €850 €0,002,92,90
1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α4.600 €4.850 €250,0011,311,30
Β1.800 €1.800 €0,004,54,50
Γ1.600 €1.500 €-100,004,53,7-0,8
Δ1.500 €1.500 €0,003,73,70
Ε1.200 €1.200 €0,003,73,70
ΣΤ1.450 €1.350 €-100,003,73,70
Η1.250 €1.200 €-50,003,73,70
01.350 €1.350 €0,003,73,70
I1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΑ1.100 €1.000 €-100,003,72,9-0,8
IB1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΓ1.250 €1.150 €-100,003,73,70
ΙΔ1.250 €1.150 €-100,003,73,70
ΙΕ1.150 €1.050 €-100,003,72,9-0,8
ΙΣΤ1.100 €1.000 €-100,003,72,9-0,8
2ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α1.700 €1.400 €-300,004,53,7-0,8
Β1.250 €1.150 €-100,003,73,70
Γ1.250 €1.150 €-100,003,73,70
Δ1.000 €1.000 €0,002,92,90
Ε1.200 €1.100 €-100,003,73,70
ΣΤ1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΣΤ11.200 €1.100 €-100,003,73,70
Ζ1.200 €1.050 €-150,003,72,9-0,8
Η1.050 €950 €-100,003,72,9-0,8
Θ1.050 €950 €-100,003,72,9-0,8
I950 €950 €0,002,92,90
ΙΑ950 €950 €0,002,92,90
IB900 €900 €0,002,92,90
ΙΓ900 €900 €0,002,92,90
3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α1.400 €1.300 €-100,003,73,70
Β1.200 €1.200 €0,003,73,70
Γ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Δ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Ε1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΣΤ950 €1.000 €50,002,92,90
4ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α1.450 €1.450 €0,003,73,70
Β1.250 €1.250 €0,003,73,70
Γ1.200 €1.250 €50,003,73,70
Δ1.200 €1.250 €50,003,73,70
Ε1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΣΤ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Ζ1.250 €1.250 €0,003,73,70
5ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζώνη
Α3.200 €3.000 €-200,009,27,6-1,6
Β2.450 €2.200 €-250,00660
Γ1.700 €1.450 €-250,004,53,7-0,8
Δ1.700 €1.600 €-100,004,54,50
Ε1.550 €1.400 €-150,004,53,7-0,8
ΣΤ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Ζ1.250 €1.000 €-250,003,72,9-0,8
Η1.250 €1.300 €50,003,73,70
θ1.300 €1.250 €-50,003,73,70
I1.300 €1.050 €-250,003,72,9-0,8
ΙΑ1.300 €1.200 €-100,003,73,70
IB1.250 €1.200 €-50,003,73,70
ΙΓ1.250 €1.100 €-150,003,73,70
ΙΔ1.200 €1.250 €50,003,73,70
IE1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΙΣΤ1.200 €1.100 €-100,003,73,70
IZ1.050 €1.100 €50,003,73,70
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Ζώνη
Α3.450 €2.750 €-700,009,27,6-1,6
Β2.050 €2.000 €-50,0064,5-1,5
Γ12.050 €1.650 €-400,0064,5-1,5
Γ23.200 €2.100 €-1.100,009,26-3,2
Δ11.700 €1.450 €-250,004,53,7-0,8
Δ23.000 €2.300 €-700,007,66-1,6
Ε1.550 €1.450 €-100,004,53,7-0,8
ΣΤ1.700 €1.150 €-550,004,53,7-0,8
Ζ1.300 €1.300 €0,003,73,70
Η1.550 €1.550 €0,004,54,50
01.200 €750 €-450,003,72,8-0,9
I1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Ζώνη
Α650 €650 €0,002,82,80
Β6.500 €600 €-5.900,00132,8-10,2
Γ550 €550 €0,002,82-0,8
Δ500 €550 €50,00220
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Ζώνη
Α900 €900 €0,002,92,90
Β900 €850 €-50,002,92,90
Γ850 €800 €-50,002,92,90
Δ800 €800 €0,002,92,90
Ε750 €750 €0,002,82,80
ΣΤ650 €650 €0,002,82,80
Ζ600 €650 €50,002,82,80
Η600 €600 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Ζώνη
Α1.200 €900 €-300,003,72,9-0,8
Β850 €800 €-50,002,92,90
Γ850 €800 €-50,002,92,90
Δ850 €800 €-50,002,92,90
Ε600 €550 €-50,002,82-0,8
ΣΤ600 €550 €-50,002,82-0,8
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ζώνη
Α600 €600 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Ζώνη
Α600 €800 €200,002,82,90,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Ζώνη
Α950 €850 €-100,002,92,90
Β900 €900 €0,002,92,90
Γ900 €800 €-100,002,92,90
Δ750 €750 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Ζώνη
Α800 €800 €0,002,92,90
Β700 €750 €50,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
Ζώνη
Α600 €650 €50,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
Ζώνη
Α950 €1.000 €50,002,92,90
Β850 €850 €0,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Ζώνη
Α800 €800 €0,002,92,90
οικιςμος νεαπολης
Ζώνη
Α1.250 €950 €-300,003,72,9-0,8
Β1.200 €1.050 €-150,003,72,9-0,8
Γ1.000 €900 €-100,002,92,90
Δ950 €950 €0,002,92,90
Ε900 €850 €-50,002,92,90
ΣΤ900 €900 €0,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Ζώνη
Α3.450 €2.250 €-1.200,009,26-3,2
Β2.050 €2.050 €0,00660
Γ2.050 €2.050 €0,00660
Δ2.050 €2.000 €-50,0064,5-1,5
Ε2.050 €1.950 €-100,0064,5-1,5
ΣΤ2.050 €1.950 €-100,0064,5-1,5
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ (ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ)0,00220
Ζώνη0,00220
Α950 €1.000 €50,002,92,90
Β750 €850 €100,002,82,90,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Ζώνη
Α1.100 €1.050 €-50,003,72,9-0,8
Β900 €900 €0,002,92,90
Γ900 €900 €0,002,92,90
Δ700 €700 €0,002,82,80
Ε700 €750 €50,002,82,80
ΣΤ600 €600 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
Ζώνη
Α2.350 €2.100 €-250,00660
Β1.400 €1.450 €50,003,73,70
Γ1.350 €1.350 €0,003,73,70
Δ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Ε1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΣΤ1.000 €1.150 €150,002,93,70,8
Ζ950 €1.150 €200,002,93,70,8
Η950 €1.050 €100,002,92,90
01.000 €1.050 €50,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ζώνη
Α950 €950 €0,002,92,90
Β750 €850 €100,002,82,90,1
Γ600 €800 €200,002,82,90,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ζώνη
Α1.050 €1.000 €-50,003,72,9-0,8
Β950 €1.000 €50,002,92,90
Γ900 €850 €-50,002,92,90
Δ900 €850 €-50,002,92,90
Ε900 €900 €0,002,92,90
ΣΤ700 €700 €0,002,82,80
Ζ650 €650 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ
Ζώνη
Α1.200 €1.150 €-50,003,73,70
Β950 €1.000 €50,002,92,90
Γ950 €1.000 €50,002,92,90
Δ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Ε900 €900 €0,002,92,90
ΣΤ900 €900 €0,002,92,90
Ζ900 €900 €0,002,92,90
Η900 €950 €50,002,92,90
0750 €850 €100,002,82,90,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
Ζώνη
Α1.200 €1.200 €0,003,73,70
Β1.200 €1.200 €0,003,73,70
Γ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Δ950 €1.050 €100,002,92,90
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ Σ
Ζώνη
Α600 €600 €0,002,82,80
Β550 €550 €0,002,82-0,8
Γ550 €550 €0,002,82-0,8
Δ500 €500 €0,00220
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Ζώνη
Α650 €650 €0,002,82,80
Β600 €650 €50,002,82,80
Γ600 €650 €50,002,82,80
Δ550 €600 €50,002,82,80
Ε550 €600 €50,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
Ζώνη
Α900 €750 €-150,002,92,8-0,1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΟΧΗΣ
Ζώνη
Α900 €900 €0,002,92,90
Β800 €800 €0,002,92,90
Γ650 €700 €50,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ
Α900 €900 €0,002,92,90
Β800 €800 €0,002,92,90
Γ650 €700 €50,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΣΣΟΣ
Α750 €750 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Α750 €750 €0,002,82,80
Β650 €650 €0,002,82,80
Γ650 €650 €0,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Α1.100 €1.100 €0,003,73,70
Β950 €1.050 €100,002,92,90
Γ1.100 €1.100 €0,003,73,70
Δ950 €1.000 €50,002,92,90
Ε950 €950 €0,002,92,90
ΣΤ800 €900 €100,002,92,90

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ