Ενοικιάζονται γραφεία από 5 ευρώ το μέτρο - Ο χάρτης της αγοράς

Ενοικιάζονται γραφεία από 5 ευρώ το μέτρο - Ο χάρτης της αγοράς
Σε ελεύθερη πτώση κινούνται τα ενοίκια στα γραφεία σύμφωνα με νέα έρευνα της εταιρείας πιστοποιημένων εκτιμητών Geoaxis για το πρώτο τρίμηνο του 2017, η οποία καταγράφει την πορεία της αγοράς σε έξι αντιπροσωπευτικές περιοχές γραφείων του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της Geoaxis, η πτωτική τάση στην αγορά ακινήτων αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και κατά το 2017, εφόσον το οικονομικό κλίμα σε συνάρτηση με την αδυναμία συμφωνίας με τους θεσμούς, την ακύρωση ή αδράνεια της επανεκκίνησης σημαντικών έργων real estate (π.χ. Ελληνικό, Άστέρας, Παράλιο μέτωπο) και την ουσιαστική αδυναμία χρηματοδότησης μικρότερων έργων (π.χ. Ολυμπιακά Ακίνητα) δεν εμφανίσει σαφή σημάδια βελτίωσης.

Ιδιαίτερα για τα γραφεία, το ποσοστό των κενών χωρών καθίστανται ακόμα πιο ανησυχητικός παράγοντας στην αναστροφή των αξιών πιέζοντας περαιτέρω τα ενοίκια, καθώς η πλειοψηφία των κινήσεων συνεχίζει να αναφορά σε μετεγκαταστάσεις σε μικρότερα ή και νεότερα γραφεία αφήνοντας πίσω ένα σημαντικό stock που πολύ δύσκολα θα απορροφηθεί. Σε επίπεδα υποχώρησης των αξιών, η Λεωφόρος Κηφισίας φαίνεται ότι θα συνεχίσει να δέχεται τις περισσότερες πιέσεις από όλους τους βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου.
Σύμφωνα με την έρευνα, η μέση υποχώρηση των τιμών των ενοικίων για τα αυτοτελή κτίρια ανέρχεται σε 0,94% ενώ για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες καταγράφεται μέση υποχώρηση κατά 0,72%.

Αυτοτελή κτίρια

Αυτοτελή κτίρια γραφείων με θέσεις στάθμευσης σε βασικούς οδικούς άξονες: Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζουν ο άξονας της Λ. Βουλιαγμένης (-0,83% από 7,82 σε 7,76 ευρώ/τμ/μήνα) και ο άξονας της Λ. Μεσογείων (-0,83% από 8,74 σε 8,67 ευρώ/τμ/μήνα), ενώ έπονται ο άξονας της Λ. Συγγρού (-0,68% από 8,61 σε 8,55 ευρώ/τμ/μήνα), και ο άξονας της Λ. Κηφισίας (- 0,58% από 9,80 σε 9,74 ευρώ/τμ/μήνα).

Αυτοτελή κτίρια γραφείων δίχως θέσεις στάθμευσης σε βασικούς οδικούς άξονες: Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζουν ο άξονας της Λ. Βουλιαγμένης (-1,62% από 6,50 σε 6,40 ευρώ/τμ/μήνα), ο άξονας της Λ. Κηφισίας (-1,07% από 8,89 σε 8,80 ευρώ/τμ/μήνα), ενώ έπονται ο άξονας της Λ. Μεσογείων (-0,99% από 7,36 σε 7,29 ευρώ/τμ/μήνα), και ο άξονας της Λ. Συγγρού (- 0,89%% από 6,62 σε 6,56 ευρώ/τμ/μήνα).

Αυτοτελή κτίρια γραφείων με θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας: Στο κέντρο της Αθήνας η περιοχή πέριξ της πλατείας Συντάγματος παρουσιάζει μείωση -0,94% (από 11,75 σε 11,64 ευρώ/τμ/μήνα) και το Κολωνάκι -0,54% (από 16,01 σε 15,92 ευρώ/τμ/μήνα).
Στις περιοχές αυτές το ποσοστό των αυτοτελών κτιρίων που ωφελούνται από θέσεις στάθμευσης κινείται περίπου στο 20% επί του συνόλου των συγκριτικών στοιχείων.

Οριζόντιες ιδιοκτησίες

Οριζόντιες ιδιοκτησίες με θέσεις στάθμευσης: Τη μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2016 παρουσιάζουν ο άξονας της Λ. Βουλιαγμένης (-0,69% από 7,78 σε 7,73 ευρώ/τμ/μήνα), ο άξονας της Λ. Συγγρού (-0,61% από 6,95 σε 6,90 ευρώ/τμ/μήνα), ενώ έπονται ο άξονας της Λ. Κηφισίας (-0,50% από 8,38 σε 8,34 ευρώ/τμ/μήνα), ο άξονας της Λ. Μεσογείων (-0,32% από 6,92 σε 6,90 ευρώ/τμ/μήνα) και το Κολωνάκι (-0,26% από 10,64 σε 10,61 ευρώ/τμ/μήνα).

Οριζόντιες ιδιοκτησίες δίχως θέσεις στάθμευσης: Τη μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2016 παρουσιάζουν ο άξονας της Λ. Κηφισίας (-1,21% από 7,14 σε 7,05 ευρώ/τμ/μήνα), το Σύνταγμα (-1,19% από 9,96 σε 9,84 ευρώ/τμ/μήνα), ο άξονας της Λ Μεσογείων (-1,11 από 5,32 σε 5,26 ευρώ/τμ/μήνα), ενώ έπονται ο άξονας, της Λ. Συγγρού (-0,93% από 5,49 σε 5,44 ευρώ/τμ/μήνα), ο άξονας της Λ. Βουλιαγμένης ( -0,84% από 6,77 σε 6,71 ευρώ/τμ/μήνα) και τέλος το Κολωνάκι (-0,56% από 7,84 σε 7,80 ευρώ/τμ/μήνα).

Καλά κρατούν και τα… παζάρια

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι επιχειρηματίες τηρούν στάση αναμονής και δεν προχωρούν αμέσως σε συμφωνίες για ενοικίαση νέων γραφείων. Στόχος τους είναι να πετύχουν όσο τον δυνατόν χαμηλά μισθώματα.
Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες των γραφείων προκειμένου να βρουν μισθωτές ρίχνουν σημαντικά τις απαιτήσεις τους αρκεί να πετύχουν μακροχρόνια συμβόλαια με καλούς ενοικιαστές που δεν θα αφήσουν χρέη όταν φύγουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ