Δείτε πόσο μειώθηκαν οι τιμές των ακινήτων το 2015 (Πίνακας)

Δείτε πόσο μειώθηκαν οι τιμές των ακινήτων το 2015 (Πίνακας)
Συνεχίστηκε και το 2015 η πτώση στις τιμές των ακινήτων. Τη χρονιά που πέρασε οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 5,4%, ακολουθώντας μείωση κατά 7,5% που παρατηρήθηκε το 2014.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 5,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, ενώ για το σύνολο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 5,1% έναντι μείωσης 7,5% το 2014.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Αναλυτικά, η μείωση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 5,7% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 5,2% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το σύνολο του 2015, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2014 ήταν 5,5% για τα “νέα” διαμερίσματα, έναντι μείωσης 6,5% το 2014, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 4,7% το 2015, έναντι μείωσης 8,1% το 2014.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 4,9% στην Αθήνα, 5,9% στη Θεσσαλονίκη, 6,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 5,3% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2015, η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2014 ήταν 5,3%, 5,3%, 5,2% και 4,4% αντίστοιχα.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 5,5% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2014, ενώ για το σύνολο του 2015 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 5,0% (ο δείκτης αστικών περιοχών, με βάση τον Ν. 4254/2014, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

2014

2015*

2014

2015 *

δ΄

α΄*

β΄*

γ΄*

δ΄*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,31

61,06

63,18

62,96

61,17

60,32

59,78

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-7,5

-5,1

-5,5

-4,0

-5,0

-5,8

-5,4

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

1. Νέα (έως 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

66,75

63,06

65,51

65,26

63,13

62,08

61,78

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-6,5

-5,5

-5,4

-4,2

-6,0

-6,3

-5,7

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

62,78

59,81

61,73

61,53

59,95

59,22

58,53

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-8,1

-4,7

-5,6

-3,9

-4,4

-5,5

-5,2

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Αθήνα

Δείκτης τιμών (2007=100)

61,12

57,91

60,02

59,49

57,72

57,34

57,08

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-9,4

-5,3

-6,8

-4,9

-5,0

-6,2

-4,9

2. Θεσσαλονίκη

Δείκτης τιμών (2007=100)

60,48

57,27

58,91

59,58

57,98

56,12

55,41

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-6,6

-5,3

-6,1

-4,4

-5,2

-5,7

-5,9

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

Δείκτης τιμών (2007=100)

67,17

63,65

65,91

65,66

64,06

63,02

61,86

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-6,6

-5,2

-5,5

-3,4

-5,7

-5,7

-6,1

4. Λοιπές περιοχές

Δείκτης τιμών (2007=100)

69,74

66,66

68,88

68,96

66,84

65,65

65,20

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-4,9

-4,4

-3,0

-2,7

-4,4

-5,2

-5,3

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)

Δείκτης τιμών (1997=100)

163,28

155,13

160,54

159,89

155,59

153,30

151,76

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-8,0

-5,0

-5,7

-4,0

-5,0

-5,5

-5,5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ