Δείτε τη νέα τιμή ζώνης στην περιοχή σας

Δείτε τη νέα τιμή ζώνης στην περιοχή σας
Δημοσιεύτηκε αργά χθες το βράδυ στο ΦΕΚ η απόφαση για τις νέες αξίες των ακινήτων. Το υπουργείο Οικονομικών έκανε κάτι πρωτόγνωρο: αντί να δημοσιεύσει και πάλι αναλυτικούς πίνακες με τιμές ανά περιοχή, περιορίστηκε να ορίσει έναν οριζόντιο πίνακα που επιφέρει μεταβολές με ένα και μοναδικό κριτήριο: ποια ήταν η παλαιά τιμή ζώνης.

Δεν παίζει κανέναν ρόλο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε περιοχής. Αν μια περιοχή με τιμή ζώνης 1500 ευρώ αναπτύχθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει την ίδια αντιμετώπιση με μια περιοχή η οποία «βούλιαξε» λόγω κρίσης.

Ο πίνακας με τις αντιστοιχίσεις έχει ως εξής:

• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 650 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 600 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 700 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 650 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 750 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 700 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 800 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 750 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 850 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 800 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 900 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 850 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 950 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 900 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1000 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 900 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1050 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 900 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1100 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 950 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1150 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1000 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1200 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1050 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1250 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1050 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1300 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1100 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1350 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1150 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1400 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1200 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1450 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1250 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1500 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1250 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1550 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1250 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1600 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1300 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1650 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1350 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1700 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1400 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1750 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1450 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1800 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1450 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1850 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1500 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1900 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1550 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 1950 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1600 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2000 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1650 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2050 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1700 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2100 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1700 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2150 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1750 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2200 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1800 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2250 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1850 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2300 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2900 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2350 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1900 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2400 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 1950 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2450 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2000 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2500 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2050 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2550 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2150 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2600 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2200 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2650 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2250 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2700 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2250 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2750 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2300 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2800 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2350 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2850 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2400 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2900 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2450 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2950 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2500 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3000 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2500 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3050 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2800 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3100 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2800 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3200 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2900 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3250 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 2950 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3300 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 3000 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3350 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 3050 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3400 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 3100 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3450 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 3150 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3500 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 3200 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3600 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 3450 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3650 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 3500 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3700 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 3550 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3750 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 3600 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3800 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 3650 ευρώ
• Για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 3900 ευρώ ανά τμ, η νέα τιμή καθορίζεται στα 3700 ευρώ

Με βάση αυτό τον πίνακα, ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να ανατρέξει στη δήλωση Ε9 για να διαπιστώσει ποια είναι η τιμή ζώνης που ίσχυε μέχρι και τις 22 Μαίου του 2015 (οι νέες τιμές ισχύουν αναδρομικά) και ποια είναι η νέα τιμή. Το fpress.gr έκανε τη σχετική αντίστοιχη για 108 περιοχές σε όλο το λεκανοπέδιο και παρουσιάζει τα αποτελέσματα.

Όπως φαίνεται, οι τιμές ανά τετραγωνικό μειώνονται από 50 ευρώ έως 450 ευρώ. Ιδού ο πίνακας:

Προηγούμενη τιμήΝέα ΤιμήΜεταβολή (%)Μεταβολή (σε ευρώ)
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (κατώτ)750700-6,67%-50
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ανώτ)1100950-13,64%-150
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (κατώτ)14001200-14,29%-200
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ανώτ)20501700-17,07%-350
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (κατώτ)1000900-10,00%-100
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ανώτ)15001250-16,67%-250
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (κατώτ)1000900-10,00%-100
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ανώτ)1100950-13,64%-150
Δ. Αθηναίων-α' διαμέρισμα (κατώτ)1100950-13,64%-150
Δ. Αθηναίων - α' διαμέρισμα (ανώτ)700070000,00%0
Δ. Αθηναίων-β' διαμέρισμα (κατώτ)1100950-13,64%-150
Δ. Αθηναίων - β' διαμέρισμα (ανώτ)850085000,00%0
Δ. Αθηναίων-γ' διαμέρισμα (κατώτ)1100950-13,64%-150
Δ. Αθηναίων - γ' διαμέρισμα (ανώτ)27502300-16,36%-450
Δ. Αθηναίων-δ' διαμέρισμα (κατώτ)1000900-10,00%-100
Δ. Αθηναίων - δ' διαμέρισμα (ανώτ)14001200-14,29%-200
Δ. Αθηναίων-ε' διαμέρισμα (κατώτ)12001050-12,50%-150
Δ. Αθηναίων - ε' διαμέρισμα (ανώτ)15001250-16,67%-250
Δ. Αθηναίων- στ' διαμέρισμα (κατώτ)1000900-10,00%-100
Δ. Αθηναίων - στ' διαμέρισμα (ανώτ)19001550-18,42%-350
Δ. Αθηναίων- έβδομο διαμέρισμα (κατώτ)12501050-16,00%-200
Δ. Αθηναίων - έβδομο διαμέρισμα (ανώτ)33003000-9,09%-300
ΑΙΓΑΛΕΩ (κατώτ)850800-5,88%-50
ΑΙΓΑΛΕΩ (ανώτ)12501050-16,00%-200
ΑΛΙΜΟΥ (κατώτ)15001250-16,67%-250
ΑΛΙΜΟΥ (ανώτ)28502400-15,79%-450
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (κατώτ)15001250-16,67%-250
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ανώτ)25502150-15,69%-400
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ)13001100-15,38%-200
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ)19501600-17,95%-350
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (κατώτ)15501250-19,35%-300
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ανώτ)20501700-17,07%-350
ΒΥΡΩΝΟΣ (κατώτ)950900-5,26%-50
ΒΥΡΩΝΟΣ (ανώτ)16001300-18,75%-300
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (κατώτ)1100950-13,64%-150
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ανώτ)15501250-19,35%-300
ΓΛΥΦΑΔΑΣ (κατώτ)15501250-19,35%-300
ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ανώτ)460046000,00%0
ΔΑΦΝΗΣ (κατώτ)1100950-13,64%-150
ΔΑΦΝΗΣ (ανώτ)13001100-15,38%-200
ΕΚΑΛΗΣ (κατώτ)20501700-17,07%-350
ΕΚΑΛΗΣ (ανώτ)455045500,00%0
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (κατώτ)14501250-13,79%-200
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ανώτ)30502800-8,20%-250
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (κατώτ)14001200-14,29%-200
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ανώτ)17501450-17,14%-300
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ)14001200-14,29%-200
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ)19001550-18,42%-350
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (κατώτ)12001050-12,50%-150
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ανώτ)19001550-18,42%-350
ΙΛΙΟΥ (κατώτ)800750-6,25%-50
ΙΛΙΟΥ (ανώτ)1000900-10,00%-100
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (κατώτ)1000900-10,00%-100
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ανώτ)20001650-17,50%-350
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (κατώτ)11501000-13,04%-150
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ανώτ)22001800-18,18%-400
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (κατώτ)800750-6,25%-50
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ανώτ)900850-5,56%-50
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (κατώτ)12501050-16,00%-200
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ανώτ)400040000,00%0
ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (κατώτ)13001100-15,38%-200
ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (ανώτ)16001300-18,75%-300
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (κατώτ)15001250-16,67%-250
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ανώτ)20001650-17,50%-350
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (κατώτ)1050900-14,29%-150
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ανώτ)13001100-15,38%-200
ΜΟΣΧΑΤΟΥ (κατώτ)11501000-13,04%-150
ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ανώτ)22001800-18,18%-400
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (κατώτ)13501150-14,81%-200
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (ανώτ)36003450-4,17%-150
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (κατώτ)1000900-10,00%-100
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ανώτ)17001400-17,65%-300
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ)14501250-13,79%-200
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ)23001900
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (κατώτ)1100950-13,64%-150
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ανώτ)24502000-18,37%-450
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (κατώτ)900850-5,56%-50
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (ανώτ)14001200-14,29%-200
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (κατώτ)1000900-10,00%-100
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ανώτ)12001050-12,50%-150
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ)18001450-19,44%-350
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ)24001950-18,75%-450
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (κατώτ)14501250-13,79%-200
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ανώτ)30502800-8,20%-250
ΠΑΠΑΓΟΥ (κατώτ)25002050-18,00%-450
ΠΑΠΑΓΟΥ (ανώτ)25002050-18,00%-450
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ)21501750-18,60%-400
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ)27502300-16,36%-450
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (κατώτ)800750-6,25%-50
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ανώτ)13001100-15,38%-200
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ)1050900-14,29%-150
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ)13001100-15,38%-200
ΠΕΥΚΗΣ (κατώτ)15501250-19,35%-300
ΠΕΥΚΗΣ (ανώτ)19501600-17,95%-350
ΤΑΥΡΟΥ (κατώτ)900850-5,56%-50
ΤΑΥΡΟΥ (ανώτ)1100950-13,64%-150
ΥΜΗΤΤΟΥ (κατώτ)12501050-16,00%-200
ΥΜΗΤΤΟΥ (ανώτ)13001100-15,38%-200
ΦΙΛΟΘΕΗΣ (κατώτ)27502300-16,36%-450
ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ανώτ)525052500,00%0
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (κατώτ)1100950-13,64%-150
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (ανώτ)15501250-19,35%-300
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (κατώτ)14001200-14,29%-200
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ανώτ)26502250-15,09%-400
ΧΟΛΑΡΓΟΥ (κατώτ)14001200-14,29%-200
ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ανώτ)22001800-18,18%-400
ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ)32502950-9,23%-300
ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ)625062500,00%0

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ