Μόλις 1.063 νέες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο σε όλη την Ελλάδα

Μόλις 1.063 νέες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο σε όλη την Ελλάδα
Μείωση κατά 3,5% εμφάνισαν οι οικοδομικές άδειες το Σεπτέμβριο του 2015 σε σχέση με το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, το φετινό Σεπτέμβριο τομέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Ελλάδας μετρούμενο με βάσητις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.063 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 178,5 χιλιάδες m2επιφάνειας και 775,5 χιλιάδες m3όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 3,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,κατά 13,7% στην επιφάνεια και κατά 9,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015αντιστοιχούν σε 165,5 χιλιάδες m2
επιφάνειας και 729,9 χιλιάδες m3όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,5% στηνεπιφάνεια και κατά 13,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015, στο σύνολο της χώρας,αντιστοιχούν σε 13,0 χιλιάδες m2
επιφάνειας και 45,6 χιλιάδες m3όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της ΔημόσιαςΟικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Σεπτέμβριο 2015, είναι 5,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Οκτώβριο 2014 έως τον Σεπτέμβριο 2015, το μέγεθοςτης Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικέςάδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.263 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.789,2 χιλιάδες m2επιφάνειας και 14.561,4 χιλιάδες m3όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2013 - Σεπτεμβρίου 2014παρατηρήθηκε, αύξηση κατά 2,4% στην επιφάνεια και κατά 25,0% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2014 - Σεπτεμβρίου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζειστο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 6,3% στην επιφάνεια και κατά 5,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχηπερίοδο Οκτωβρίου 2013 - Σεπτεμβρίου 2014.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας ΟικοδομικήςΔραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 25,8%.

Το εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας,αύξηση κατά 10,4% στην επιφάνεια και κατά 40,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του έτους 2014.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 3,0% στην επιφάνειακαι κατά 2,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ