Νέα διαδικτυακή εφαρμογή για τα τέλη ακινήτων από τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή για τα τέλη ακινήτων από τον ΔΕΔΔΗΕ
Ο ΔΕΔΔΗΕ δημιούργησε μια νέα διαδικτυακή εφαρμογή για τα τέλη ακινήτων, η οποία αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τον τρόπο επικοινωνίας του με τους δήμους.

Η εταιρεία διατηρεί βάση δεδομένων με στοιχεία των ακινήτων, τα οποία παρέχονται από τους δήμους, όπως η επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα και η τιμή ζώνης, και είναι αρμόδιος να αποστέλλει στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τα στοιχεία αυτά προκειμένου να υπολογίζονται τα δημοτικά τέλη, ο δημοτικός φόρος και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να εισπράττονται από τους πελάτες τους για να αποδίδονται στη συνέχεια στους αντίστοιχους δήμους.

Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, η νέα web εφαρμογή θα αντικαταστήσει σταδιακά τον υφιστάμενο τρόπο αποστολής (μέσω ταχυδρομείου) των μεταβολών των στοιχείων των ακινήτων όλων των δήμων της χώρας προς την εταιρεία, περιορίζοντας δραστικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τις καθυστερήσεις. Όλοι οι δήμοι θα μπορούν, αφού αποκτήσουν τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης, να εισάγουν τα αρχεία μεταβολών, να ελέγχουν τυχόν λανθασμένες εγγραφές και να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες διορθώσεις.

«Με τη νέα σύγχρονη ηλεκτρονική διαδικασία, οι Δήμοι, χωρίς καμία αλλαγή στο υπάρχον μηχανογραφικό τους σύστημα, θα βελτιώσουν την ταχύτητα ενημέρωσης των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με τις μεταβολές των στοιχείων των ακινήτων», τονίζει ο ΔΕΔΔΗΕ στην ανακοίνωσή του.

Η εν λόγω εφαρμογή λειτουργεί ήδη πιλοτικά στους δήμους του Πειραιά και της Γλυφάδας και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλους τους δήμους της χώρας.