Ποιοι θα πληρώσουν ΙΚΑ για το αυθαίρετό τους

Ποιοι θα πληρώσουν ΙΚΑ για το αυθαίρετό τους
« Σε επιτήρηση» μπαίνουν μέχρι να εξοφλήσουν ολόκληρο το πρόστιμο για την νομιμοποίηση του αυθαιρέτου τους, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων ενταχθούν στη ρύθμιση. Αν δεν προσκομίσουν την "σφραγίδα" της εφορίας που επιβεβαιώνει την εξόφληση του προστίμου, τότε το ΙΚΑ θα ζητήσει αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές.

Υπολογίστε online το πρόστιμο για το αυθαίρετό σας

Με χθεσινή του εγκύκλιο το ΙΚΑ επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να αναζητήσει αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές από αυθαιρετούχους, ωστόσο οι υποθέσεις τους θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του προστίμου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο πρόσφατος νόμος για τα αυθαίρετα.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέστειλε χθες έγγραφο προς όλα τα υποκαταστήματα και παραρτήματά του, σχετικά με το πώς να διαχειριστούν τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του ν. 4014/11 για τα αυθαίρετα. Από το έγγραφο προκύπτει ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς το ΙΚΑ, ως δημόσια αρχή, θα κάνει δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία για την υπαγωγή ενός ακινήτου στη ρύθμιση έγγραφα στοιχεία από τις πολεοδομίες (δηλαδή από την αντίστοιχη δημόσια αρχή), οι οποίες όμως... δεν εμπλέκονται στη διαδικασία παρά μόνο με μια τυπική σφραγίδα στο τέλος της (η διαδικασία διεκπεραιώνεται μόνο ηλεκτρονικά από το ΤΕΕ). Κατά τα λοιπά:

- Δεν θα αναζητούνται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές για αυθαίρετα. Ωστόσο, αν κατά τη διάρκεια ελέγχου βρεθεί κτίριο με αυθαίρετα τετραγωνικά ή αυθαίρετη χρήση, τότε θα πρέπει να αποδείξει στο ΙΚΑ ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα (ειδάλλως οι εισφορές αναζητούνται κανονικά). Η δε υπόθεση δεν μπαίνει στο αρχείο, αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι να εξοφληθεί το πρόστιμο.

- Ομοίως, αν έχουν αναζητηθεί παλαιότερα από το ΙΚΑ ασφαλιστικές εισφορές για κάποια αυθαίρετα, αλλά εκκρεμεί η είσπραξή τους, τότε ο αυθαιρετούχος μπορεί να αναστείλει (και τελικά να ακυρώσει) την καταβολή τους αποδεικνύοντας αρχικά ότι υπήχθη στη ρύθμιση και στη συνέχεια ότι εξόφλησε το πρόστιμο.

- Με δεδομένο ότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και ημιτελή κτίρια (ο ν. 4014 ορίζει ότι αρκεί μέχρι τις 28 Ιουλίου να είναι έτοιμος ο φέρων οργανισμός τους), το ΙΚΑ διευκρινίζει ότι θα αναζητεί κανονικά την είσπραξη εισφορών για όσες εργασίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 28η Ιουλίου, ανεξάρτητα με το αν το αυθαίρετο υπήχθη στη ρύθμιση.