Μετράει αντίστροφα ο χρόνος και για τη δήλωση των αυθαιρέτων

Μετράει αντίστροφα ο χρόνος και για τη δήλωση των αυθαιρέτων
  Μέσα στην γενική φοροεπιδρομή, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα καταφύγουν στους μηχανικούς προκειμένου να δηλώσουν τις αυθαιρεσίες στα ακίνητά τους. Οι προθεσμίες είναι πιεστικές καθώς μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να πληρωθούν τα παράβολα ενώ έως το τέλος του χρόνου θα πρέπει να καταβληθεί και η πρώτη δόση.

Σε πρώτη φάση θα πρέπει να γνωρίζετε το ύψος των παραβόλων καθώς πρέπει να καταβληθούν υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Νοεμβρίου μαζί φυσικά με την αμοιβή του μηχανικού. Τα παράβολα, ανά περίπτωση, έχουν ως εξής:

  • 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή με επιφάνεια μέχρι 50 τετραγωνικά
  • 500 ευρώ για κτήριο ή κατασκευή που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία με επιφάνεια έως και 100 τετραγωνικά
  • 1000 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή με επιφάνεια από 50 έως 100 τετραγωνικά
  • 1000 ευρώ για την μοναδική κατοικία η επιφάνεια της οποίας κυμαίνεται από 100 έως 200 τετραγωνικά
  • 2000 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή από 100 έως 1000 τετραγωνικά
  • 4000 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή από 1000 έως 2000 τετραγωνικά και
  • 6000 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή άνω των 2000 τετραγωνικών

Το παράβολο, συμψηφίζεται με το ύψος του προστίμου. Το ύψος του προστίμου προκύπτει από ένα εύρος παραγόντων. Οι παράγοντες που καθορίζουν το πρόστιμο βρίσκονται στο «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου». Για τη δική σας διευκόλυνση, το έχει ετοιμάσει το ειδικό εργαλείο που κάνει όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς.

Ερ: Σε πόσες δόσεις μπορώ να αποπληρώσω το σύνολο του προστίμου; Τί θα γίνει αν καθυστερήσω την καταβολή των δόσεων;

Ο αριθμός των δόσεων καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου καθορίζεται σύμφωνα με δήλωση του ενδιαφερομένου στην αίτηση του, ως εξής :

1) για ακίνητα κατοικίας : είκοσι οχτώ (28) μηνιαίες ή δέκα (10) τριμηνιαίες δόσεις

2) για ακίνητα άλλης χρήσης: τριάντα τέσσερις (34) μηνιαίες ή δώδεκα (12) τριμηνιαίες δόσεις. Επίσης, σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέχρι τις 31.12.2011. Η καθυστέρηση των δόσεων επιφέρει προσαύξηση 1% ή 3% κατά περίπτωση για κάθε μήνα καθυστέρησης, ενώ σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση

Ερ: Τι συμβαίνει αν δεν υποβληθεί δήλωση της μη-νόμιμης κατασκευή μου;

Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:

1. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου και

2. Πρόστιμο διατήρησης το οποίο διαμορφώνεται στο 5% της αξίας