Παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη για τις τιμές των ακινήτων

 Παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη για τις τιμές των ακινήτων
Την παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη προκάλεσαν αναφορές πολιτών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τον καθορισμό υψηλών αξιών στα ακίνητά τους σε διάφορες περιοχές.


Συγκεκριμένα στην Ανεξάρτητη Αρχή απευθύνθηκαν μισθωτοί και συνταξιούχοι, ιδιοκτήτες ακινήτων στην Α΄ και Β΄ Ζώνη του Παλαιού Ψυχικού Αττικής καταγγέλλοντας την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων τους, που είχε ως αποτέλεσμα οι εν λόγω ζώνες να αποτελούν πλέον τις ακριβότερες περιοχές όλης της επικράτειας.
Όπως επισημαίνει ο ΣτΠ, ο ν. 1249/1982 και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του, προβλέπουν ότι για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια και ιδίως οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, οι ιδιαιτερότητες των ακινήτων, καθώς και οι σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών του ν. 1249/1982 (άρθρο 41).
Η αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους διενεργείται με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων Επιτροπών. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, στην ισχύουσα νομοθεσία δεν καθορίζεται συγκεκριμένη μεθοδολογία, ούτε υιοθετούνται συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα εφαρμόζονται εκ μέρους των αρμόδιων Επιτροπών και σύμφωνα με τα οποία θα αναπροσαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο ΣτΠ με έγγραφά του επεσήμανε ότι γενικότερα το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων θα πρέπει να διαμορφώνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να είναι πράγματι αντικειμενικό και να μην πλήττει δυσανάλογα ορισμένες κατηγορίες πολιτών, ιδιαίτερα δε μισθωτούς και συνταξιούχους που βρέθηκαν με κάποια ιδιοκτησία σε ακριβή περιοχή, η οποία όμως ούτε ενοικιάζεται ούτε μπορεί να πωληθεί, λόγω της κρίσης της κτηματαγοράς.
Τόνισε ακόμη ότι «η υπέρμετρη αύξηση των αντικειμενικών αξιών μόνο στις περιοχές του Παλαιού Ψυχικού συνιστά σε μεγάλο βαθμό διακριτική μεταχείριση των αναφερόμενων πολιτών (των μισθωτών και συνταξιούχων), σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Επικράτεια, η οποία θα πρέπει να δικαιολογείται, σύμφωνα με το Σύνταγμα, επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων».
Όπως αναφέρει ωστόσο στη σχετική ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή, οι συναρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών απέρριψαν εγγράφως τα επιχειρήματα του ΣτΠ για διακριτική μεταχείριση λόγω των εφαρμοζόμενων υψηλών αντικειμενικών αξιών, καθώς και για την ειδική μέριμνα που πρέπει να ληφθεί για τους μισθωτούς και συνταξιούχους της περιοχής του Παλαιού Ψυχικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ