Επ. Ανταγωνισμού:Έλεγχοι σε εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας συσκευών άντλησης μητρικού γάλακτος

 Επ. Ανταγωνισμού:Έλεγχοι σε εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας συσκευών άντλησης μητρικού γάλακτος

Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, διενήργησε σήμερα αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων άντλησης και διαχείρισης/αποθήκευσης μητρικού γάλακτος (θήλαστρα και σχετικά αξεσουάρ), αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων γίνεται σε επιχειρήσεις από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στην ερευνώμενη αγορά και δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ