ΟΔΔΗΧ: Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές για 3μηνα έντοκα που έγιναν δεκτές

ΟΔΔΗΧ: Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές για 3μηνα έντοκα που έγιναν δεκτές

H ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 10ης Ιανουαρίου 2018, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

13 εβδομάδων € 187.500.000 99,750

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.