ΕΕ: Συμφωνία για απαγόρευση καταστροφής απούλητων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

 ΕΕ: Συμφωνία για απαγόρευση καταστροφής απούλητων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Η Ισπανία, η οποία θα ασκήσει την εξάμηνη προεδρία της ΕΕ από τον Ιούλιο, είναι πιθανό να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για το νόμο με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν τη Δευτέρα ότι το μπλοκ θα πρέπει να απαγορεύσει την καταστροφή απούλητων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μέρος της πράσινης ώθησης της ΕΕ για τη μείωση των απορριμμάτων μέσω μεγαλύτερης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Η κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Ευρώπη έχει τον τέταρτο υψηλότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή μετά τα τρόφιμα, τη στέγαση και την κινητικότητα. Περίπου 5,8 εκατομμύρια τόνοι κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων απορρίπτονται κάθε χρόνο στην ΕΕ, περίπου 11 κιλά (24 λίβρες) ανά άτομο, μεγάλο μέρος των οποίων τοποθετείται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνεται.
Οι κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τον Κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού προτού τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2022, η ίδια η Επιτροπή έπρεπε να αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο εάν θα έθετε απαγορεύσεις καταστροφής.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ συμφώνησαν ότι η απαγόρευση καταστροφής των απούλητων ενδυμάτων θα πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως, αντί να περιμένουν την ΕΕ να προβεί σε αξιολόγηση που θα μπορούσε να διαρκέσει τρία χρόνια.
Οι μεσαίες επιχειρήσεις, με λιγότερους από 250 εργαζομένους, θα έχουν μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών, ενώ οι μικρότερες εταιρείες, με λιγότερους από 50, θα εξαιρούνται.

Η Ισπανία, η οποία θα ασκήσει την εξάμηνη προεδρία της ΕΕ από τον Ιούλιο, είναι πιθανό να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για το νόμο με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνέλευση πρέπει ακόμη να καθορίσει τη θέση της, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να ευνοήσει την απαγόρευση καταστροφής απούλητων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο νέος νόμος θα δημιουργήσει επίσης ένα νέο «ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος» που θα δείχνει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ενός προϊόντος για να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η καταστροφή απούλητων καταναλωτικών προϊόντων, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα υποδήματα, γίνεται ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως λόγω της αύξησης των διαδικτυακών πωλήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ