Ποιοι ψηφοφόροι μπορούν να απέχουν απο τις εκλογές

Ποιοι ψηφοφόροι μπορούν να απέχουν απο τις εκλογές
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου είναι υποχρεωτική από όλους τους ψηφοφόρους της χώρας. Αυτό ορίζει η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Ωστόσο στην εν λόγω εγκύκλιο ορίζονται ορισμένες εξαιρέσεις. 

Αν και η εφαρμογή της εγκύκλιου δεν είναι εφαρμοστέα αφού ποτέ η πολιτεία δεν έχει προβεί σε επιβολή κυρώσεων καλό είναι οι πολίτες να γνωρίζουν πότε έχουν δικαίωμα να κάνουν αποχή από τις εκλογές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις γενικές βουλευτικές εκλογές, βάσει των διατάξεων του Συντάγματος και της εκλογικής νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική. Συνεπώς, όλοι ψοφοφόροι υποχρεούνται την 25η Ιανουαρίου 2015 να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Εξαίρεση αποτελούν οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:

α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.

β) Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών , λόγω μη συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας

Επίσης, θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:

α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

Αξιολόγηση