Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Ζωτικής σημασίας» οι εμβολιασμοί και η χορήγηση ενισχυτικών δόσεων

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Ζωτικής σημασίας» οι εμβολιασμοί και η χορήγηση ενισχυτικών δόσεων

Τα συμπεράσματα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για την πανδημία COVID19

«Ζωτικής» και «επείγουσας σημασίας» χαρακτηρίζει τη συνέχιση των εμβολιασμών και τη χορήγηση ενισχυτικών δόσεων, υπό την εμφάνιση της νέας παραλλαγής Όμικρον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του για την πανδημία του κορονοϊού.Σε ό,τι αφορά τα ταξίδια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στα συμπεράσματά τους επισημαίνουν ότι τυχόν περιορισμοί θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και να μην υπονομεύουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ή να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών-μελών.Ειδικότερα, τα συμπεράσματα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για την πανδημία COVID19 έχουν ως εξής:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντιμετώπισε την επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης στην ΕΕ και τον αντίκτυπο της εμφάνισης της νέας παραλλαγής ανησυχίας, της Όμικρον.

Επαναλαμβάνει τη ζωτική σημασία του εμβολιασμού στην καταπολέμηση της πανδημίας.

Η ανάπτυξη του εμβολιασμού σε όλους και η χορήγηση ενισχυτικών δόσεων είναι ζωτικής και επείγουσας σημασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κλειδί είναι να ξεπεραστεί ο δισταγμός έναντι των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης.

Εκτός από τον εμβολιασμό, θα πρέπει να προωθηθεί η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τις θεραπείες κατά της COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των κοινών προμηθειών.

«Απαιτούνται συνεχείς συντονισμένες προσπάθειες για την ανταπόκριση σε εξελίξεις βασισμένες στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τυχόν περιορισμοί βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και δεν υπονομεύουν την λειτουργία της ενιαίας αγοράς ή δεν παρεμποδίζουν δυσανάλογα την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών ή τα ταξίδια εντός της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά την ταχεία έγκριση της αναθεωρημένης σύστασης του Συμβουλίου για την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία και για τα μη ουσιώδη ταξίδια στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης για την εγκυρότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού της ΕΕ κατά της COVID και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη για το θέμα αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ