Πήρε το "OK" ο Φουρλής για τη διαπραγμάτευση εταιρικού ομολόγου στο Χ.Α.

Πήρε το "OK" ο Φουρλής για τη διαπραγμάτευση εταιρικού ομολόγου στο Χ.Α.
Παράλληλα η Κεφαλαιαγορά επέβαλε πρόστιμα σε επτά επενδυτικά κεφάλαια

Πράσινο φως έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο ενημερωτικό δελτίο τηςΦουρλήςκαι συγκεκριμένα στην εταιρείαHousemarketγια τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έως 40.000.000 κοινών Ομολογιών της Εταιρίας. Δηλαδή, πρόκειται για την διαπραγμάτευση εταιρικού ομολόγου, μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου.

Σε άλλη απόφασή της η Κεφαλαιαγοράεπέβαλε πρόστιμο 85 χιλιάδων ευρώσε επτά αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε». Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο € 15.000 σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες ABBEVILLE OPPORTUNITY MASTER FUND, KAIROS INTERNATIONAL SICAV, HENDERSON LUTRA FUND LTD και € 10.000 σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες GLOBAL INCOME MALTA II LTD, HENDERSON GLOBAL EQUITY MULTI STRATEGY MASTER FUND LIMITED, HENDERSON STRATEGY INVESTMENT FUNDS ICVC, STRATEGIC EMERGING EUROPE FUND διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών, κατά παράβαση του άρθρου 12 (1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

Τέλος, κατά τη σημερινή συνεδρίασή τηςχορήγησε άδεια λειτουργίαςστην εταιρία με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4209/2013