ΕΧΑΕ: Ανέβασε το ποσοστό των ιδίων μετοχών

ΕΧΑΕ: Ανέβασε το ποσοστό των ιδίων μετοχών
Η εταιρεία κατέχει συνολικά 2.884.300 ίδιες μετοχές

Η EXAEανακοίνωσε ότι στις 08.09.2016 προέβη στην αγορά 17.400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,25 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 73.987,21 ευρώ.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ».

Μετά και τις ανωτέρω αγορές,η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.884.300 ίδιες μετοχές(4,41% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).