ΧΑ: Αυξήθηκε το ποσοστό των ξένων "παιχτών"

ΧΑ: Αυξήθηκε το ποσοστό των ξένων "παιχτών"
Στο 61,1% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του Αυγούστου - συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ - ανήλθε στο 58,6% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουλίου 2016, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑ

Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 61,1% έναντι 60,8%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 52,9% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 57,3% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Αναλυτικότερα οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 40,0% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Αυγούστου 2016. Τον Αύγουστο 2016τα βασικά στατιστικά στοιχείατης αγοράς ήταν τα εξής:

  • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα €35,75 δισ., αυξημένη κατά 0,9% από τον προηγούμενο μήνα. Το ίδιο ποσοστό αύξησης σημειώνεται εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ.
  • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Αυγούστου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.
  • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτώνστη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 61,1% έναντι 60,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,5%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.435,32 εκατ. ευρώ ή 4,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 58,6% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,4% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.
  • Συνολική αξία συναλλαγών €0,85 δισ. (μειωμένη κατά 1,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 6,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
  • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 889.435.662 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 46,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.657.786.947 τεμάχια) και μείωση 71,9% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 (3.169.262.416 τεμάχια).
  • Οι ξένοι επενδυτέςτον Αύγουστο 2016 πραγματοποίησαν το 57,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
  • 10,08 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 13,40 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
  • 431 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 626 τον προηγούμενο μήνα).
  • Κέρδη της τάξης του 1,1% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2016 έφτασε τα €847,00 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 1,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €860,98 εκατ. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 που η αξία συναλλαγών ήταν €902,94 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 6,2%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2016 ήταν €38,50 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€41,00 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€43,00 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Αύγουστο 2016 ανήλθε στις 10.078 έναντι 13.398 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Αύγουστο του 2015 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 21.016).

Τον Αύγουστο 2016 δημιουργήθηκαν 431 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 626 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €35,75 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €35,43 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 0,9%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €29,90 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 19,6%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Αύγουστο 2016 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €293,59 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€276,96 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€24,56 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€9,00 εκατ.), Κεντρική Κυβέρνηση (€1,20 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€12,39 εκατ.) και Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία & Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€6,73 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτέςεμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €293,60 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€278,62 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€12,97 εκατ.) και Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία & Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€2,06 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2016 πραγματοποίησαν το 57,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Αύγουστο του 2015 είχαν πραγματοποιήσει το 66,2% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Αύγουστο 2016 πραγματοποίησαν το 10,6% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 16,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 20,0% των συναλλαγών), αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΧΑ.

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα - συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ - ανήλθε στο58,6%παρουσιάζονταςαύξησησυγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουλίου 2016, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 61,1% έναντι 60,8%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 52,9% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 57,3% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΟιΈλληνες επενδυτέςστο τέλος του μήνα κατείχαν το 40,0% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ