ΧΑ: Ακύρωση τριών εκατ. μετοχών της Coca-Cola

ΧΑ: Ακύρωση τριών εκατ. μετοχών της Coca-Cola
Λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσεότι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 θα υλοποιηθεί η ακύρωση 3.000.000ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "COCACOLAHBC A.G.", στα πλαίσια της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου.