Ποια είναι η νέα εταιρεία που περνάει την πύλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ποια είναι η νέα εταιρεία που περνάει την πύλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, η εισαγωγή μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο αποτελεί μεγάλη είδηση. Πόσο μάλλον όταν το όνομά της είναι Intercontinental.

Πρεμιέρα στο ταμπλό του Χ.Α. κάνει την Τρίτη 2 Αυγούστου η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) με κωδικό διαπραγμάτευσης της μετοχής ΙΝΤΕΡΚΟ (ελληνικά) και INTERCO (λατινική γραμματοσειρά). Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας είναι 5,52 ευρώ ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης εκάστης των νέων μετοχών, όπως αυτή καθορίστηκε στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης που προηγήθηκε και της απέφερε περί τα 14,4 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της είναι 10.500.000 και η ονομαστική τους αξία 4 ευρώ. Όπως τονίζεται στο πληροφοριακό δελτίο που συνοδεύει την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α., για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στοχεύει να επενδύσει κατά κύριο λόγο σε ακίνητα που βρίσκονται σε πληθυσμιακά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου (τουλάχιστον 80% του χαρτοφυλακίου), καθώς και κατά περίπτωση σε ακίνητα που βρίσκονται στη Βουλγαρία, στην Κροατία, στη Ρουμανία και τη Σερβία (έως 20% του χαρτοφυλακίου το μέγιστο). Οι κατηγορίες των ακινήτων που στοχεύει είναι κυρίως γραφειακοί χώροι και καταστήματα.

Δεδομένου του ισχυρού ενδιαφέροντος από ξενοδοχειακά brands και ξενοδοχειακούς operators για εγκατάσταση ή για επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους στην ελληνική αγορά, θα εξετάζει και επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες και στον ξενοδοχειακό τομέα. Στις 31.12.2015 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της αποτελούνταν από 17 ακίνητα, με Μικτή Εκμισθώσιμη Επιφάνεια περίπου 19.715,0 τ.μ. και συνολική εκτιμηθείσα αξία ύψους 54,413 εκατ. ευρώ. Με βάση τη συνολική εκτιμηθείσα αξία, αποτελείται κατά 87,8% από καταστήματα, είτε εμπορικά είτε τραπεζικά, και 12,2% από γραφειακούς χώρους.

Το ποσοστό πληρότητας είναι 90,9%. Στις 31.12.2015 τα συνολικά μισθώματα διαμορφώθηκαν σε 4,407,2 εκατ. ευρώ και το 85,8% αυτών προερχόταν από την Alpha Bank. Η εν λόγω ΑΕΕΑΠ ελέγχεται από την Αjolico Trading Limited, η οποία κατέχει το 71,4% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της και η οποία ανήκει σε μέλη της οικογένειας Χαλικιά. H Αjolico Trading Limited ιδρύθηκε το 2011 σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο και η έδρα της βρίσκεται στη Λευκωσία