Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλάιου της Παγκρήτιας Τράπεζας

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλάιου της Παγκρήτιας Τράπεζας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίασή του νωρίτερα εντός της ημέρας, ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας "ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τη δημόσια προσφορά έως 78.966.680 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η Επ. Κεφαλαιαγοράς σημειώνει ότι δεν προβλέπεται η εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ