ΤτΕ: Στο 6,36% μειώθηκε το ποσοστό του ΕΦΚΑ

ΤτΕ: Στο 6,36% μειώθηκε το ποσοστό του ΕΦΚΑ

Η μείωση ήταν αποτέλεσμα της μεταβίβασης 249.408 μετοχών από τον ΕΦΚΑ στο ΝΠΙΔ Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι το ποσοστό των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος και συνακόλουθα των κατεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου του ΕΦΚΑ, από ποσοστό 7,619%, κατήλθε στο 6,36% επί του συνόλου.

Η μείωση ήταν αποτέλεσμα της μεταβίβασης 249.408 μετοχών από τον ΕΦΚΑ στο ΝΠΙΔ Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) κατ’ εφαρμογή της με αρ. 7023/491/27.8.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3399/5.9.2019) του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ