Πρώτα τα καταναλωτικά πωλούν από τα "κόκκινα" δάνεια οι τράπεζες

Πρώτα τα καταναλωτικά πωλούν από τα "κόκκινα" δάνεια οι τράπεζες
Καταγγελμένα καταναλωτικά δάνεια, άνω του 1 δισ. ευρώ, ετοιμάζονται να πωλήσουν οι τράπεζες, εντάσσοντας σταδιακά τις πωλήσεις προβληματικών δανειακών χαρτοφυλακίων στη "βεντάλια" των επιλογών μείωσης των "κόκκινων" δανείων.

Οι πωλήσεις των συγκεκριμένων δανείων θα γίνουν μέχρι τα τέλη Μαρτίου, προκειμένου στο δεύτερο τρίμηνο του έτους να διευρυνθούν με καταναλωτικά δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση και προς το τέλος του 2017 να ξεκινήσουν οι πωλήσεις δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως αναφέρουν τραπεζίτες, από το 2018 οι πωλήσεις δανείων θα επεκταθούν και σε "πράσινα" (ενήμερα) δάνεια όλων των κατηγοριών.

Στην παρούσα φάση, τα καταναλωτικά δάνεια που θα βγουν προς πώληση είναι δάνεια που έχουν δοθεί προ του 2007 και βρίσκονται σε καθυστέρηση ετών. Το τίμημα για αυτά τα δάνεια εκτιμάται ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το 10% της αξίας τους, με ρεαλιστικό σενάριο να πωληθούν στο 2% - 3%. Ωστόσο, τα 2 – 3 λεπτά ανά ευρώ που θα εισπράξουν οι τράπεζες για τα δάνεια αυτά, τα οποία δεν έχουν καμία προσδοκία ανακτησιμότητας και απλά δεσμεύουν προβλέψεις, είναι κέρδος αφού καθαρίζουν τους ισολογισμούς χωρίς επιπτώσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια.

Σημειώνεται ότι συνολικά τα καταγγελμένα δάνεια, επί συνόλου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 107,6 δισ. ευρώ, ανέρχονται σε 48 δις. ευρώ (με στοιχεία 30/9/2016). Οι εξασφαλίσεις που διαθέτουν ανέρχονται σε περίπου 22 δις. ευρώ και οι συσσωρευμένες προβλέψεις τους ξεπερνούν το 60%. Η απομειωμένη αξία με την οποία εγγράφηκαν τα δάνεια αυτά στους ισολογισμούς των τραπεζών στις 30/9/16 είναι, επομένως, χαμηλότερη των 19 δισ. ευρώ.

Η ΤτΕ έχει εκτιμήσει ότι το σύνολο των καταγγελμένων δανειακών χαρτοφυλακίων θα μπορούσε να πωληθεί ακόμη και στο 30% της ονομαστικής αξίας, δηλαδή μόλις για 14 δισ. ευρώ, χωρίς να υπάρξει κεφαλαιακή επίπτωση στις τράπεζες. Και αυτό γιατί η διαφορά μεταξύ καθαρής απομειωμένης αξίας και τιμήματος θα καλυφθεί από το όφελος που θα επέλθει σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, λόγω της μείωσης του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. Το είδος και η αξία των εξασφαλίσεων που έχουν τα δάνεια αυτά, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διενέργεια λογιστικών προβλέψεων και συνακόλουθα για τη δυνητική τιμολόγηση μεταβιβάσεων χαρτοφυλακίου.

Οι προβλέψεις ειδικά στα καταγγελμένα καταναλωτικά δάνεια κινούνται από 80% μέχρι και σχεδόν 100% (98%) στην περίπτωση που αυτά δεν φέρουν εξασφαλίσεις. Ο δείκτης κάλυψης από εξασφαλίσεις μετά από τις προβλέψεις, διαμορφώνεται λίγο άνω του 50%.

Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για τη μείωση του εξαιρετικά υψηλού υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών, αποτέλεσαν κύριο θέμα στο "μενού" της χθεσινής συνάντησης των τραπεζιτών με τον διοικητή της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Ο πρώτος έλεγχος για τις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο στόχο μείωσης των NPEs αναμένεται τον Μάρτιο. Σημειώνεται ότι στα μέσα Μαρτίου αναμένεται στην Αθήνα η επικεφαλής του SSM, Daniele Nouy. Στη βαρύτητα που αποδίδει η ΕΚΤ στη διαχείριση και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναφέρθηκε χθες και ο επικεφαλής της, Mario Draghi, μιλώντας στην επιτροπή οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες για τις προϋποθέσεις ένταξης της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης).

Πηγή: capital.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ