ΕΚΤ: Μείωση του ELA για τις ελληνικές τράπεζες κατά 3,8 δισ. ευρώ

ΕΚΤ: Μείωση του ELA για τις ελληνικές τράπεζες κατά 3,8 δισ. ευρώ
Στα 72 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος σε σημερινή της ανακοίνωση, ημείωση του ανώτατου ορίου κατά 3,8 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την επιτευχθείσα πρόοδο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.