Νέα μείωση στο όριο του ΕLA κατά 300 εκατ. ευρώ

Νέα μείωση στο όριο του ΕLA κατά 300 εκατ. ευρώ
Κατά 300 εκατ. ευρώ μείωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης στη ρευστότητα (ELA) των ελληνικών τραπεζών.

Ως εκ τούτου, το όριο χρήσης του ELA διαμορφώνεται στα 85,7 δισ. ευρώ, από 86 δισ. ευρώ στα οποία είχε μειωθεί στις 4 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 300 εκατ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 4 Νοεμβρίου 2015 το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 86 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 0,9 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα», αναφέρεται ακόμη.