Κληρώνει για emporiki- Στις εγγυήσεις το κλειδί για την επιλογή μνηστήρα

Κληρώνει για emporiki- Στις εγγυήσεις το κλειδί για την επιλογή μνηστήρα
Συνεδριάζουν σήμερα για την κατάθεση νέων προσφορών, αυτή τη φορά θα συμπεριλαμβάνουν και εγγυήσεις 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα διοικητικά συμβούλια των τριών μνηστήρων που διεκδικούν την Emporiki bank.

Οι τρεις τράπεζες, Εθνική, Alpha και Eurobank βρίσκονται επί ποδός πολέμου προκειμένου να παράσχουν τις καλύτερες δυνατές εγγυήσεις στους Γάλλους της Credit Agricole , το ύψος των οποίων θα κινηθεί μεταξύ 1,8 και 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αποτελείται από assets εξωτερικού που μπορεί να είναι συμμετοχές σε θυγατρικές, δάνεια ή ακίνητα

Η Credit Agricole, θα πρέπει να επιλέξει τον «μνηστήρα» της Εμπορικής εντός των προσεχών ημερών, ενώ -όπως είναι γνωστό- το deal, τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς θα αξιολογήσει τις προτάσεις των ενδιαφερόμενων τραπεζών και θα ελέγξει αν έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσεις που έθεσε η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ. Η τελική έγκριση του deal θα δοθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο θα ξεκινήσει τον απαραίτητο έλεγχο (due diligence) της Εμπορικής Τράπεζας, θα εκτιμήσει εάν επιτυγχάνονται οι απαραίτητες συνέργιες που ενδυναμώνουν το νέο τραπεζικό σχήμα και διασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του συστήματος και θα δώσει ή θα αρνηθεί την έγκριση της εξαγοράς από τον ελληνικό όμιλο.