Επτά κινήσεις που αντιστρέφουν το υφεσιακό σοκ των capital controls

Επτά κινήσεις που αντιστρέφουν το υφεσιακό σοκ των capital controls
Νέα σημαντική μείωση σημείωσε τον Ιούλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος αποτυπώνοντας τις σημαντικές δυσχέρειες που επέφερε η επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς και τις ανησυχίες σχετικά με την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, γράφει στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων η Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος μειώθηκε από 90,7 τον Ιούνιο 2015 σε 81,3 τον Ιούλιο 2015. Μεγάλη μείωση παρατηρείται τον Ιούλιο, τόσο στον δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, όσο και στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αντανακλώντας την δυσκολία εισαγωγής πρώτων υλών και πληρωμής προμηθευτών και εργαζομένων μετά την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η υφεσιακή διαταραχή στην οικονομία, που εκτιμάται ότι θα προκληθεί ως συνδυαστικό αποτέλεσμα των κεφαλαιακών ελέγχων και της εφαρμογής των δημοσιονομικών μέτρων στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας με τους εταίρους, αναμένεται να είναι ισχυρή. Σε μεσοχρόνιο ορίζοντα, ωστόσο, δύναται να αντισταθμιστεί από τις ωφέλειες της ενισχύσεως της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, το υφεσιακό σοκ προβλέπεται να υπερβεί σημαντικά το 2% στο 2015.

Η διαχείριση αυτού του σοκ θα πρέπει να αποτελέσει δομικό στοιχείο του σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής στους επόμενους μήνες, τονίζει, σημειώνοντας πως υπάρχει μία σειρά παραγόντων που μπορεί να αμβλύνουν τις επιπτώσεις δημιουργώντας το υπόβαθρο για τη συντομότερη επιστροφή σε θετικό ρυθμό αναπτύξεως, αν είναι δυνατόν και από το 2016.

1. Η λήψη άμεσων μέτρων για τη μείωση των αρνητικών παρενεργειών στις εξαγωγικές και εισαγωγικές δραστηριότητες από την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίου, αποκαθιστώντας σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό την εφοδιαστική και εμπορική αλυσίδα.

2. Η πλήρης άρση των ελέγχων κεφαλαίου το συντομότερο μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας των ασκήσεων προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων και την επιβεβαίωση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

3. Η συμπερίληψη της δυνατότητας αγοράς ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

4. Η ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής στηρίξεως από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς ενίσχυση των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας όπως αναφέρεται στη συμφωνία στη Σύνοδο κορυφής της 12/13ης Ιουλίου.

5. Η ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού έργου που βρίσκεται σε καθυστέρηση από τα προηγούμενα έτη και αφορά κυρίως την απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η αντιμετώπιση των αδυναμιών τους συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως.

6. Η επίτευξη μιας διευθετήσεως, μέσω ελαφρύνσεως και αναδιατάξεως (reprofiling), του ελληνικού δημοσίου χρέους μετά την πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής της νέας συμφωνίας.

7. Η διαφαινόμενη αλλαγή στις συναλλακτικές συνήθειες των οικονομικών μονάδων μετά την επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων, που διεύρυνε την χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, αποτελεί πρόσθετο όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Οι ανωτέρω παράγοντες σε συνδυασμό με την επικράτηση ενός ευσταθούς πολιτικού περιβάλλοντος μπορούν να ενισχύσουν κατακόρυφα την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εξουδετερώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις υφεσιακές επιπτώσεις των δημοσιονομικών μέτρων εξυγιάνσεως, τονίζει η Alpha Bank.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ