Τράπεζες: Ψάχνουν για καταθέσεις δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια

Τράπεζες: Ψάχνουν για καταθέσεις δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια
O Νίκος Ε. πριν το 2010 δανείστηκε από μεγάλη συστημική τράπεζα 200.000 ευρώ για σπίτι. Όμως το 2013 έχασε την δουλειά του όποτε σταμάτησε να πληρώνει τις δόσεις του. Η τράπεζα έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο δανειολήπτης έχει στο εξωτερικό καταθέσεις περίπου 150.000 ευρώ. Παρά τις ρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια ο Ν. συνεχίζει να αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Πρόκειται για έναν από τους χιλιάδες πολίτες που τα προηγούμενα χρόνια έλαβαν δάνεια αλλά τώρα σταμάτησαν να πληρώνουν όχι όμως γιατί δεν έχουν λεφτά.

Οι περισσότεροι πίστεψαν ότι με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία επρόκειτο να διαγράφει μεγάλο μέρος των δάνειων που είχαν λάβει κάτι που όμως τώρα πια δεν φαίνεται πιθανόν να γίνει.

Εξαιτίας όμως αυτού του λόγου έχει επιδεινωθεί σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών το α΄ τρίμηνο του 2015 κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται άμεσα η λήψη πρόσθετων προβλέψεων από τις τράπεζες και κατά το τρέχον έτος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των τραπεζιτών γίνεται λόγος για νέες επισφάλειες της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ και αύξηση των στρατηγικών κακοπληρωτών.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ. Και παρά το γεγονός ότι τον Μάρτιο καταγράφηκαν τα πρώτα δείγματα επιστροφής στη συνέπεια πληρωμών από τους έχοντες, οι τραπεζίτες δεν έχουν εφησυχάσει καθόλου, αφού προβλέπουν πως η κορύφωση των επισφαλειών θα επέλθει στα τέλη του έτους – αρχές του επόμενου. Στο πλαίσιο αυτό, η λήψη νέων πρόσθετων προβλέψεων θα πρέπει να αναμένεται τουλάχιστον στα δύο πρώτα τρίμηνα της τρέχουσας χρονιάς.

Η περσινή χρονιά χαρακτηρίσθηκε από προβλέψεις – ρεκόρ, με την εκτίμηση των τραπεζιτών ότι το 2015 οι τράπεζες θα προχωρούσαν στο ξεκαθάρισμα των δανειακών τους χαρτοφυλακίων, χωρίς να απαιτηθούν επιπλέον πρόσθετες προβλέψεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank Φωκίωνα Καραβία, προ ημερών «τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμειναν στα χαμηλά επίπεδα του γ΄ τριμήνου 2014 και ανήλθαν σε 239 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε 17,3 δις. ευρώ ή 33,4% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του 2014. Όσο για τη συνολικό δείκτη μη εξυπηρετούμενης έκθεσης του ομίλου (NPE) ανέρχεται σε 39,3% και έχει δείκτη κάλυψης από προβλέψεις 47,8%.»

Μέσα στο 2014 οι τράπεζες αναγκάστηκαν να διαγράψουν «κόκκινα» δάνεια συνολικού ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ σε μια προσπάθεια να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους.

Όπως προκύπτει από τις καταστάσεις της Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, το 2014 προχώρησαν σε διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 2,3 δισ. ευρώ έναντι 504 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένες δηλαδή κατά 360%.

Οπως εκτιμούν στελέχη τραπεζών, στην πραγματικότητα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ξεπερνούν τα 75 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχει ένα σημαντικό απόθεμα δανείων που έχουν αναδιαρθρωθεί λόγω αδυναμίας των δανειοληπτών να τα εξυπηρετήσουν με τους αρχικούς όρους και τα οποία εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να καταστούν ξανά μη εξυπηρετούμενα.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. Για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, οι συστημικές τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει προβλέψεις, ύψους 50 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτές αφορά την Ελλάδα και καλύπτουν περίπου το 60% των δανείων που βρίσκονται σε καθεστώς οριστικής καθυστέρησης.

Αναλυτικά:

1) Η Τράπεζα Πειραιώς και η διοίκηση Σάλλα έχει υλοποιήσει συνολικές προβλέψεις 16,2 δισ. ευρώ. Η διοίκηση της τράπεζας για την ενδυνάμωση του ισολογισμού προχώρησε το 2014 στη διενέργεια προβλέψεων 3,7 δισ. ευρώ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Πειραιώς διαμορφώθηκε, στο τέλος Δεκεμβρίου, στο 38,8% ενώ ο δείκτης κάλυψης των «κόκκινων» δανείων από προβλέψεις διαμορφώνεται στο 57,4%.

2) Σε επίπεδο ομίλου, η Alpha Bank και η διοίκηση των Ραπανου-Ματζουνη έχει διενεργήσει συνολικές προβλέψεις 12,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,85 δισ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2014. Το απόθεμα των προβλέψεων της Alpha Bank καλύπτει το 62% των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Στο τέλος του 2014 ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε σε επίπεδο ομίλου στο 33% ενώ για την Ελλάδα οι καθυστερήσεις διαμορφώθηκαν στο 34%.

3) Η Εθνική Τράπεζα παρουσιάζει σε επίπεδο ομίλου δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων 24,3%, ενώ οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα διαμορφώνονται στο 31,9%. Η τράπεζα έχει διενεργήσει για την Ελλάδα συνολικές προβλέψεις ύψους 8,7 δισ. ευρώ, οι οποίες καλύπτουν το 60,2% των εγχώριων δανείων που βρίσκονται σε καθεστώς καθυστέρησης.

4) Ο όμιλος Eurobank και η διοίκηση Καραμούζη-Καραβία για τη χρήση του 2014 πραγματοποίησε προβλέψεις ύψους 2,2 ευρώ ενώ το σύνολο των προβλέψεων που έχει διενεργήσει ανέρχεται σε 9,7 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτει το 56,3% των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Τον Δεκέμβριο του 2014 ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση διαμορφώθηκε στο 33,4%.


Τι ισχύει με τις διαγραφές χρεών

Οι δανειολήπτες που δεν πληρώνουν πρέπει να ξέρουν ότι μια τράπεζα όταν διαγράφει από τα βιβλία της ένα δάνειο είναι υποχρεωμένη να έχει μετρητά για να καλύψει αυτή την απαίτηση έτσι ώστε να μην χρειαστεί επιπλέον κεφάλαια. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα κεφάλαια τότε η τράπεζα θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα είτε των ιδιωτών είτε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Για την τράπεζα η απαίτηση είναι λογιστική και σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο οφειλέτης απαλλάσσεται των ευθυνών του. Τα δάνεια που διαγράφονται δεν εμφανίζονται στα βιβλία των τραπεζών, ωστόσο οι νομικές απαιτήσεις παραμένουν ενεργές. Έτσι, αν στο μέλλον η τράπεζα κατορθώσει να εισπράξει ένα μέρος του δανείου που διέγραψε τότε το έσοδο αυτό θα εμφανιστεί ως έκτακτο κέρδος. Την περασμένη χρονιά ο Όμιλος Πειραιώς προχώρησε σε διαγραφές «κόκκινων» δανείων ύψους 1,01 δισ. ευρώ, η Alpha Bank διέγραψε απαιτήσεις ύψους 931 εκατ. ευρώ ενώ η Eurobank διέγραψε δάνεια ύψους 382 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ