Ποσό 103 εκατ. ευρώ άντλησε η Τρ. Κύπρου

Ποσό 103 εκατ. ευρώ άντλησε η Τρ. Κύπρου
Στα 103.930.264 ευρώ ανήλθε το ποσό που άντλησε η Τράπεζα Κύπρου στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοικτής προσφοράς της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία («Τράπεζα» ή «Συγκρότημα» ή «Εταιρία»), ημερομηνιών 28 και 30 Ιουλίου 2014, σχετικά με την ολοκλήρωση της Πρώτης φάσης («Τοποθέτηση») και την έναρξη της Δεύτερης φάσης («Ανοικτή Προσφορά») της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Ανοικτή Προσφορά έκλεισε για αιτήσεις στις 1:30 μ.μ. της 21ης Αυγούστου 2014 και στο πλαίσιο της Ανοικτής Προσφοράς λήφθηκαν έγκυρες αιτήσεις για 433.042.768 νέες συνήθεις μετοχές της Τράπεζας στην τιμή €0,24 ανά μετοχή, με το συνολικό μεικτό προϊόν της Ανοικτής Προσφοράς να ανέρχεται σε €103.930.264.

Οι μετοχές για τις οποίες λήφθηκαν αιτήσεις καθώς και το σχετικό προϊόν των αιτήσεων στα πλαίσια την Ανοικτής Προσφοράς αντιστοιχούν σε 10,39% των μετοχών και του συνολικού ποσού του €1 δις που αντλήθηκε στο πλαίσιο της Τοποθέτησης.

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα της Ανοικτής Προσφοράς, η κατανομή των νέων συνήθη μετοχών της Τράπεζας στους επενδυτές στο πλαίσιο της Τοποθέτησης θα μειωθεί αναλογικά κατά 10,39%, έτσι να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των υφιστάμενων μετόχων που υπέβαλαν αιτήσεις στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς.

Η Τοποθέτηση και η Ανοικτή Προσφορά τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης από τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ), την έκδοση Δικαστικής Απόφασης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με την οποία εγκρίνεται η μείωση της Ονομαστική Αξίας των Συνήθη Μετοχών και την κατάθεση της Δικαστικής Απόφασης στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και στον Επίσημο Παραλήπτη.

Τα ψηφίσματα που θα προταθούν για έγκριση στην ΕΓΣ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την απεμπόληση (waiving) των προτιμησιακών δικαιωμάτων των υφιστάμενων μετόχων (preemption rights) σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, την έγκριση της μείωσης της Ονομαστική Αξίας των Συνήθη Μετοχών, την έγκριση της τρίτης φάσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου («Δημόσια Προσφορά») για προσφορά μέχρι €100 εκατ. νέων συνήθη μετοχών και την εξάλειψη της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των Διοικητικών Συμβούλων στην ηλικία των 75 χρόνων.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι υπενθυμίζονται ότι η ΕΓΣ θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου 2014 στις 10:00 π.μ στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορούν να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να επιστρέψουν το έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπρόσωπου σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σ΄ αυτό έτσι ώστε να παραληφθεί από την Τράπεζα το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέχρι της 10.00π.μ. της 26ης Αυγούστου 2014.

Η ειδοποίηση για την ΕΓΣ (που περιέχει το πλήρες κείμενο των ψηφισμάτων των μετόχων που θα προταθούν για έγκριση στην ΕΓΣ) και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Αύξηση Κεφαλαίου 2014).