ΕΤΕ: Το β' δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου τα stress tests

ΕΤΕ: Το β' δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου τα stress tests
Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2014 θα ανακοινωθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα αποτελέσματα των stress test των τραπεζών, όπως ενημερώνει η Εθνική Τράπεζα.

Η ΕΤΕ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία: «Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συμμετέχει στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο της ενοποιημένης ευρωπαϊκής εποπτείας, όπως και οι περισσότερες ευρωπαίκές τράπεζες. Τα τελικά αποτελέσματα της άσκησης αυτής, τα οποία επεξεργάζεται και γνωρίζει μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προβλέπεται να ανακοινωθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2014. Η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε τυχόν σημαντική εξέλιξη επί του θέματος αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο».