Οι τραπεζίτες ανοίγουν μέτωπο για τις ρυθμίσεις στα «κόκκινα» δάνεια

Οι τραπεζίτες ανοίγουν μέτωπο για τις ρυθμίσεις στα «κόκκινα» δάνεια
Έντονη είναι η αντίδραση των τραπεζιτών εν όψει των ρυθμίσεων της τράπεζας της Ελλάδος για τα «κόκκινα» δάνεια.

Συγκεκριμένα οι τραπεζίτες αντιδρούν εν όψει της έκδοσης κανονιστικής απόφασης από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία θα καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας Καλών Πρακτικών στη διαχείριση προβληματικών δανείων. Ο συγκεκριμένος κώδικας έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση και οι τραπεζίτες είχαν υποβάλλει τις παρατηρήσεις τους θεωρώντας ότι θα αποτελεί ένα μπούσουλα ρυθμίσεων και όχι υποχρεωτική διαδικασία ενώ κυβέρνηση, τρόικα και Τράπεζα της Ελλάδος συμφώνησαν ο Κώδικας να ενταχθεί στο συνολικό πλαίσιο παρέμβασης για τα «κόκκινα» δάνεια.
Όμως πλέον η έκδοση κανονιστικής απόφασης αλλάζει τα δεδομένα καθώς οι διαδικασίες καθίστανται υποχρεωτικές. Οι τραπεζίτες ισχυρίζονται ότι το κάθε ίδρυμα εφαρμόζει τις δικές του πρακτικές στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και η επιβολή του Κώδικα θα δημιουργήσει προβλήματα και δυσλειτουργίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Κώδικα Δεοντολογίας εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της διαγραφής μέρους της οφειλής καθώς προβλέπεται η αντικατάσταση των προβληματικών δανείων με νέα μικρότερου υπολοίπου. Η Διαδικασία Επίλυσης των Καθυστερήσεων που προβλέπει ο Κώδικας προβλέπει συγκεκριμένα στάδια με τελικό αυτό της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων. Οι δυνατότητες που προσφέρονται για λύσεις είναι αυτή της οριστικής διευθέτησης του χρέους και λύσεις με μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Οι βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης περιλαμβάνουν επιλογές από την καταβολή τόκων μόνο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου, την παραχώρηση περιόδου χάριτος αλλά και την δυνατότητα μειωμένων δόσεων ή την πληρωμή μόνο τόκων κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου. Στις μεσοπρόθεσμες λύσεις περιλαμβάνονται η μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου, η αλλαγή Τύπου Επιτοκίου (π.χ. από κυμαινόμενο σε σταθερό), και η παράταση της διάρκειας του δανείου. Ως οριστική διευθέτηση θεωρούνται λύσεις όπως η παραχώρηση του ακινήτου που έχει μπει υποθήκη, η μετατροπή μιας δανειακής σύμβασης σε σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, το sale and leaseback ακινήτων και φυσικά το κούρεμα της οφειλής με την μέθοδο της αντικατάστασης του παλαιού δανείου με νέο μικρότερου ύψους.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές τις επόμενες ημέρες οι τράπεζες θα εντείνουν τις δημόσιες παρεμβάσεις τους επικρίνοντας τους χειρισμούς για τα «κόκκινα» δάνεια και τονίζοντας σε όλους τους τόνους ότι με διοικητικά μέτρα το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί και η κατάσταση θα περιπλακεί.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ