ΕΤΕ: Νέος βοηθός γενικού διευθυντή Οικονομικών

ΕΤΕ: Νέος βοηθός γενικού διευθυντή Οικονομικών
Βοηθό γενικό διευθυντή Οικονομικών, τον κ. Νικόλαο Βουτυχτή, ονόμασε το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, κατά τη

συνεδρίασή του στις 17/7/2014, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.