Αύξηση κεφαλαίου αποφάσισε το ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

Αύξηση κεφαλαίου αποφάσισε το ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου
Με την αξιολόγηση πιθανού ενδιαφέροντος από επενδυτές σχετικά με επιλογές χρηματοδότησης και κεφαλαιακής δομής, σύμφωνα με τις

εισηγήσεις των συμβούλων της, προχωρεί η Τράπεζα Κύπρου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Οι εισηγήσεις των συμβούλων, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση η Τράπεζα Κύπρου, στοχεύουν στην επίσπευση της υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενίσχυση του Συγκροτήματος.

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι "θα προχωρήσει με ανακοίνωση όταν και εφόσον υπάρχουν εξελίξεις που το απαιτούν".

Τέλος, η Τράπεζα σημειώνει ότι οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η Τράπεζα Κύπρου, όπως είχε ανακοινώσει παλαιότερα, είχε αναθέσει σε εξωτερικούς συμβούλους, την HSBC και την Credit Suisse την αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών για ενίσχυση του Συγκροτήματος, με στόχο τη "δημιουργία επενδυτικής αξίας σε σχέση με την εταιρική δομή του Συγκροτήματος".

Σημείωνε ότι "οι σύμβουλοι θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στο ΔΣ αφού αξιολογήσουν, μεταξύ άλλων, την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, αναλύσουν τις χρηματοδοτικές επιλογές και την κεφαλαιουχική δομή του Συγκροτήματος και εντοπίσουν εναλλακτικές επιλογές που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης παράλληλα και σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενίσχυση του Συγκροτήματος συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής αύξησης κεφαλαίου".