Η ΕΤΕ για τα νέα μέλη του δ.σ.

Η ΕΤΕ για τα νέα μέλη του δ.σ.
Την εκλογή των κ.κ. Δημήτρη Δημόπουλου, Παύλου Μυλωνά και κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως νέων μελών θα προτείνει το διοικητικό

συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συνεδριάσει την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014.

Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση των τριών στελεχών της ΕΤΕ πραγματοποιείται μετά την αποχώρηση του κ. Πέτρου Χριστοδούλου από τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Χριστοδούλου θα παραμείνει στο δ.σ. ως μη εκτελεστικό μέλος.

Εξάλλου, σημειώνεται ότι η κ. Μαρία Φραγκίστα και ο κύριος Παναγιώτης Θωμόπουλος, εξεδήλωσαν την επιθυμία τους, η θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να περαιωθεί στην προγραμματισμένη, για τις 26 τρέχοντος, Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.