ΤΧΣ: Ζημίες 5,98 δισ. ευρώ από την αποτίμηση στις 4 συστημικές τράπεζες

ΤΧΣ: Ζημίες 5,98 δισ. ευρώ από την αποτίμηση στις 4 συστημικές τράπεζες
"Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δημιούργησε τις συνθήκες με τις οποίες ο τραπεζικός κλάδος

ισχυροποιήθηκε και αποτέλεσε πόλο έλξης για την προσέλκυση σημαντικών διεθνών επενδυτών. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος με τέσσερις υγιείς και σταθερούς πυλώνες είναι πλέον σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην στήριξη και ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας", αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις της η διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Αναστασία Σακελλαρίου, με αφορμή τη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.hfsf.gr) της ετήσιας Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013.
Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του ταμείου, στο ποσό των 5,98 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2013 η ζημιά από την αποτίμηση της συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τέσσερις συστημένες τράπεζες. Συγκεκριμένα το ποσό αφορά α) τη ζημιά από αποτίμηση από τις συμμετοχές του Ταμείου στις τέσσερις συστημένες τράπεζες (€3.702,3 εκ.) και την ζημιά αποτίμησης από τα δικαιώματα (€2.282,3 εκ.), και β) στο κέρδος ποσού 1,9 εκατ. ευρώ από την εξάσκηση των δικαιωμάτων της Alpha και της ΕΤΕ το Δεκέμβριο. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των 34,421 δισ. ευρώ το 2013, έναντι ποσού 36,829 δισ. ευρώ το 2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ